Beröringar, Kladda, Moral, Sexuellt ofredande, Tafsa

Lördagsbetraktelse

av Göran Lambertz
Publicerad lördag 27 mars 2021

I efterdyningarna av att jag satt häktad har det uppstått diskussioner om många olika saker. En sådan är skillnaden mellan ”tafsande” och ”kladdande”, och jag känner ett behov av att klargöra vad jag menar och alltid har menat. En annan fråga är vilka icke sexuella beröringar (ofta ”kladdande” med mitt sätt att använda det ordet) som kan anses tillåtna, dvs. moraliskt godtagbara.

För min del ser tror jag att man bör se det ungefär så här:

1. Sexuella beröringar (bröst, lår, rumpa m.m.): Alltid otillåtet om det inte finns en tydlig acceptans i förväg för att det är välkommet eller i varje fall kan vara välkommet, exempelvis för att de båda har rört varandra innan på ett sådant sätt att en sexuell beröring kommer naturligt för båda. (Otillåtna sexuella beröringar kallar jag alltså för tafsande, och de är oftast olagliga som sexuellt ofredande.)

I fortsättningen talar vi bara om icke sexuella beröringar. Exemplen handlar om män som rör vid kvinnor. Men en utgångspunkt är att detsamma gäller om kvinnor rör vid män. I exemplen gäller att inga fysiska beröringar har förekommit tidigare mellan de båda. Vi bortser från svårigheten att bevisa vad som faktiskt hände och utgår från att det var just så som det beskrivs här. Vi bortser också från att det naturligtvis finns nyanser av olika slag och försöker tänka oss en typisk sådan situation som beskrivs. Det är självfallet mannen (i exemplen) som har att ansvara för att det han gör är godtagbart om det finns någon tvekan.

2. Arm + kindpuss Han är 70 och hon 30. Båda är lite berusade. Han lägger armen om hennes axlar och pussar henne på kinden utan att hon dessförinnan visat att hon vill eller accepterar sådana närmanden. – Otillåtet kladdande.

3. Arm Han är 70 och hon 30. Båda är lite berusade. Han lägger armen om hennes axlar utan att hon dessförinnan visat att hon vill eller accepterar sådan beröring. – Otillåtet kladdande förutom om handlandet uppenbarligen är kamratligt eller rent vänskapligt och båda ser det så.

4. Extrakram Han är 70 och hon 30. Båda är lite berusade. När de skils efter en fest eller en middag kramar han henne klart hårdare eller längre än som är en normal och naturlig avskedskram och utan att hon dessförinnan har visat att hon vill ha eller accepterar en sådan kram från honom. – Otillåtet kladdande förutom om kramen uppenbarligen är kamratlig eller rent vänskaplig och båda ser det så.

5. Hand Han är 70 och hon 30. Båda är lite berusade. Han lägger sin hand på hennes hand ett par sekunder utan att hon dessförinnan visat att hon vill eller accepterar sådan beröring. – Otillåtet kladdande förutom om handlandet uppenbarligen är kamratligt eller rent vänskapligt och båda ser det så.

6. Arm Han är 40 och hon 30. Båda är lite berusade. Han lägger armen om hennes axlar utan att hon dessförinnan visat att hon vill eller accepterar sådan beröring. – Otillåtet kladdande förutom om handlandet uppenbarligen är kamratligt eller rent vänskapligt och båda ser det så.

7. Extrakram Han är 40 och hon 30. Båda är lite berusade. När de skils efter en fest eller en middag kramar han henne klart hårdare eller längre än som är en normal och naturlig avskedskram och utan att hon dessförinnan har visat att hon vill ha eller accepterar en sådan kram från honom. – Otillåtet kladdande förutom om kramen uppenbarligen är kamratlig eller rent vänskaplig och båda ser det så.

8. Hand Han är 40 och hon 30. Båda är lite berusade. Han lägger sin hand på hennes hand i ett par sekunder utan att hon dessförinnan visat att hon vill eller accepterar sådan beröring. – Gränsfall men otillåtet förutom om det uppenbarligen sker kamratligt eller rent vänskapligt och båda ser det så.

9. Arm + kindpuss Båda är 20 och lite berusade. Han lägger armen om hennes axlar och kysser henne på kinden utan att hon dessförinnan visat att hon vill eller accepterar sådan beröring. – Otillåtet förutom om det uppenbarligen är kamratligt eller rent vänskapligt.

10. Arm Båda är 20 och lite berusade. Han lägger armen försiktigt om hennes axlar utan att hon dessförinnan visat att hon vill eller accepterar sådan beröring. – Tillåtet, men han måste ta bort armen direkt om hon drar sig undan det minsta.