Dokument angående hundsöken

av Göran Lambertz, den 14 maj 2015

Här lägger jag in en del dokument som rör en av de viktigaste bevisomständigheterna i Quickmålen, sökningarna med s.k. liksökhund. Först finns några dokument som främst rör Johan-mordet ("Hundsök Johan"), sedan ett antal dokument med olika hundsök och tester ("Främby mm stor PM"), därefter två dokument som gäller sökningarna vid Främby udde ("Vallnings-PM Främby 2000" och "Hundsök prot 001020") och därefter tre dokument som gäller sökningarna på Vidåsberget i Sågmyra utanför Falun. Kvaliteten på dokumenten är inte alltid den bästa, men det som är viktigt framgår.

Längst ner ligger ett foto av en skiss från Åvike av kriminalteknikern Björn Jonasson. Där kan man se fyra inringade H inom ett område på 6-8 kvm. (På dessa fyra punkter markerade hunden genom att börja gräva med tassarna och skälla.)

Jag har på hemsidan även publicerat en analys av hundsökens bevisvärde. Det finns en sådan analys i boken (s. 243–251), men den behövde fördjupas i vissa avseenden.

 

Hundsök Johan (Västansjö, Åvike, Ryggen, Ropudden)

Främby mm stor PM (Främby, Drammen, Hundtester, Sågmyra)

Vallnings-PM Främby 2000 (Ant, PM, Fotodok.)

Hundsök prot 001020  (Främby udde)

Levnadsstig skiss (Vidåsberget Sågmyra)

Förhör levnadsstig (Vidåsberget Sågmyra)

Vidåsberget hundsök 981020 (Rapport Sjöberg)

 

Detta är ett extramaterial till boken Quickologi.