Personregister till Quickologi

av Göran Lambertz, den 28 december 2015

 

Nedanstående förteckning avser den tryckta upplagan av Quickologi (april 2015), således inte det extramaterial som finns på hemsidan. De personer som nämns enbart i efterordet till boken (s. 494-496) finns inte med i personregistret. – I registret finns säkerligen en del luckor och inkonsekvenser. Jag är tacksam för påpekanden om sådant.

 

NAMN SID.
   
Afzelius, Björn 404
Alcalá, Jesús 55
Alenskär, Anders 17, 158, 416
Alhem, Sven-Erik 158
Almqvist, Kristina 62
Almström, Jonas 170
Andersson 62, 63
Andreasson, Karolin 28
Ask, Beatrice 156, 157
Asp, Petter 220
Asplund, Anna-Clara 62, 63, 69, 205
Asplund, Björn 63, 205
Asplund, Johan 22, 42, 62–72, 118, 123, 124, 125, 126, 131, 139, 142, 153, 154, 167, 168, 169, 170, 205, 212, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 251, 257, 258, 268, 271, 272, 274, 279, 307, 308, 310, 312, 325, 327, 335, 336, 347, 364
Asplund, Kjell 220
Augustsson, Kristian 175, 213, 333
Axberger, Hans-Gunnar 212, 213, 455, 456, 457
Axell, Jan (Karlsson) 41, 68, 235, 281, 332
”B” 45, 166, 234, 289
Baekken, Thor 106
Bailiff, Katie 204
Bell, Mary 484, 488
”Ben Ali” 392
Bendiksen 379
Bergwall, Gun 31
Bergwall, Ove 31, 44
Bergwall, Sten-Ove 31, 44, 45, 139, 228, 234, 294, 319, 466
Bergwall, Sture 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 21, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 48–52, 56, 57, 116, 138–143, 145, 147, 148, 149, 151–157, 160–180, 181, 189, 195, 197–203, 206, 209, 210, 212, 219–223, 227–237, 244, 251, 253, 255–259, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 271, 273, 279, 285, 288–292, 294, 296, 300, 304, 318–323, 324–334, 336, 337, 340–348, 351, 352, 354, 355, 356, 359, 360, 362–368, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 383–387, 389, 397, 398, 401, 402, 403, 407, 409, 410, 415, 416, 422, 423, 425, 428, 430, 431, 434, 450, 454, 455, 457, 460, 461, 463, 466, 468, 475, 481, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 494
Bergwall, Thyra 31, 44
Bergwall, Örjan 290
”Bilpojken” 366
Bjelland, Pål 83
Bjereld, Ulf 158
Bjerknes, Ole-Thomas 381, 382
”Björn, 11-12” 56
Bladh, Curt 203
Blomgren, Thomas 22, 194, 321, 331, 364, 365, 366, 382, 383, 384, 466
Borgström, Claes 7, 11, 29, 41, 48, 72, 75, 78, 82, 85, 91, 99, 142, 143, 199, 204, 209, 210, 211, 212, 235, 368, 369, 370, 393, 408, 410, 415, 419, 420, 423, 424, 431, 476
Brohult, Linus 191
Brundin, Otto 231
Brunnander, Erik 230, 231
Brännström, Richard 58
”C” 217, 218, 219
Christianson, Sven Å 7, 11, 41, 50, 55, 62, 67, 69, 75, 76, 81, 82, 88, 90, 104, 112, 135, 146, 147, 153, 179, 189, 190, 191, 202, 204, 215, 216, 217, 218, 227, 228, 237, 239, 240, 241, 242, 253, 272, 299, 319, 320, 328, 333, 346, 347, 352, 353, 354, 355, 358, 386, 389, 390, 415, 419, 445, 446, 468
Clémentz, Robert 34
Crona, Louise 70
Cullberg, Martin 160, 164, 167, 170, 325, 423
Danielsson, Helena 204
Dencik, David 203, 204
De Vibe, Benedict 235
Drake, Leyla Belle 204
”Dusjka” (”Duska”) 27, 56, 103, 285, 366
Dyring, Victoria 202
”E” (”Sixten Eliasson”) 384, 385
Eklund, Bengt 75, 81, 82, 104
Eliasson, Östen 95
Elwin, Göran 397
Ericson, Björn 24, 40, 139, 157, 160, 164, 167, 206, 212, 213, 336, 344, 443
Ericsson, Bo 175
Eriksson, Anders 88, 90, 95, 98, 331, 332, 392
Eriksson, Eva 210
”F” (”Jonny”) 86, 87, 88, 89, 130, 390
Finné, Eva 164
Finnson, Krister 235
Forsgren, Benny 22
Franchell, Eva 51, 52, 198, 438, 469
Fransson, Göran 233, 363
Freud, Sigmund 182, 183
Friberg, Mats 99, 267, 393
Friborg, Charlotta 203
Frånstedt Lofalk, Lena 210
Furufors, Lennart 48, 91, 99, 267, 393
Gröttland, Håkon 396
Guillou, Jan 7, 8, 27, 141, 143, 144, 155, 194, 198, 209, 343, 462, 465
Göransson, Mattias 7, 48, 144, 149, 150, 204, 380, 400, 404, 405
Hammar, Rolf 62
Hedstrand, Thomas 28
Heidenborg, Mari 220
Helmer, Richard 104, 110
Hill, Brian 204
Hoff Wikborg, Henning 235
Holck, Per 104, 110, 249
Holmstedt, Yngve 231, 370
Huitfeldt, Jörgen 26
Hultman, Kristina 41, 191, 354, 355
Håkansson, Lennart 144
Hällsten, Anneli 89
Högbom, Olle 22
Höglund, Lennart 34, 44, 117, 232, 369, 489
Jensen, Kai 76
Jensen, Marie 235
Jensen, Trine 22, 42, 57, 72–82, 127, 128, 132, 135, 137, 170, 172, 173, 191, 212, 221, 227, 235, 237, 238, 242, 272, 298, 305, 306, 309, 311, 312, 314, 321, 322, 325, 335, 358, 396, 398
Johannessen, Inger-Lise 104, 213, 214, 380, 381, 382
Johannessen, Therese 22, 99–115, 119, 120, 121, 122, 130, 153, 164, 188, 213, 214, 221, 243, 245–249, 253, 254, 255, 256, 269, 271, 272, 274, 279, 288, 289, 290, 291, 294, 295, 300, 307–312, 314, 325, 335, 339, 340, 353, 355, 361, 368, 379, 380, 381, 394, 395, 402
Johansson, Morgan 17, 158, 416, 465
Jonasson, Björn 67, 387
”Jonny” (”F”) 86, 87, 88, 89, 130, 390
Jonsson, Joacim 238
Jonsson, Magnus 22
Josefsson, Dan 17, 29, 43, 49, 50, 141, 146, 147, 181, 188–193, 201, 202, 214, 215, 318, 346–374, 439, 464, 467, 468, 470, 471, 475, 476, 490
Julihn, Fredrik 238
Kalling, Mårten 72
Karlsten, Emanuel 202
Karlsson, Jan se Axell, Jan
Karlsson, Per-Erik 169, 244, 245, 246
Katzeff Silberstein, B. 52, 261
Kevin 476
Kihlbom, Magnus 279, 280
Kjellsson, Per 158
Knutsen, Marianne Rugaas 22, 249, 308, 329
Koorti, Kerstin 322, 462, 487
Kvartoft, Camilla 17, 43, 50
”Kvinna, 20-24” 56
van der Kwast, Christer 7, 11, 21, 24, 25, 26, 29, 35, 38, 41, 49, 50, 51, 58, 62, 72, 78, 85, 91, 99, 138, 142, 143, 157, 190, 199, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 222, 267, 318, 329, 332, 343, 346, 364, 365, 366, 383, 384, 389, 392, 393, 406, 415, 419, 420, 424, 431, 444, 446, 447, 449, 461, 464
Küttim, Jenny 7, 144, 149, 150, 190, 400
Källberg, Göran 447
Lambertz, Göran 18, 19, 50, 51, 52, 153, 154, 155, 159, 199, 202, 203, 205, 210, 219, 261, 369, 433, 455, 456
Lambertz, Hanna 438
Lampers, Lars Olof 50
Landahl, Bengt 178
Langbach, Tor 220
”Lars” 22
Larsson, Alvar 22, 59, 137
Larsson, Dan 27, 139, 194, 462
Larsson, Mats 144, 145, 149, 150
Larsson, Ralf G 158
Larsson, Sten-Åke 62, 142, 235, 258, 370, 408, 420
”Lasarettspojken” 23
Leijonhufvud, Madeleine 158
Levi, Yenon 22, 91–99, 126, 127, 131, 132, 142, 144, 154, 160, 163, 164, 258, 259, 272, 284, 287, 294, 295, 298, 309, 311, 312, 314, 325, 327, 358, 391, 392, 398, 399, 423
Lidberg, Lars 61, 179
Lindberg, Jörgen 177
Linderborg, Åsa 52, 198
Lindgren, Bo 170, 212, 328, 329, 331, 332
Lindholm, Cajsa 215, 216, 218, 370, 481, 488
”Lisa” 64, 125
Lisinski, Stefan 374
Ljunggren, Petter 158, 201
Loftus, Elizabeth 184, 216
Lundamo, Viggo 331
Lundgren, Gunnar 58, 142, 235, 408, 420
Lundmark, Henry 86, 89, 129
Lövgren, Bert 45, 233
Lövgren, Stefan 68
”M” 45, 91–97, 100, 101, 102, 103, 233, 294, 362, 379, 393, 394
”Martin, 14 år” 56
Mattisson, Karin 201
Mattsson, Janne 46, 139, 228, 230, 319, 320, 370, 371
Mellin, Lena 18, 19
Mesterton, Agnes 467, 468
Mevaag, Bente 378
”Michael” 56
”N” 130
Nilsson, Helén 466
Norell, Margit 146, 147, 181, 183, 188, 189, 190, 193, 216, 218, 347, 348, 352, 361, 363, 371, 467, 468, 471
”Norgepojkarna” (”Norgepojken”) 285, 366, 380, 381, 444, 445
Nork, Magnus 22, 366
Nylander, Nike 47
Nyman, Håkan 157, 180
Nässén, Ture 380
Ohlson, Mikael 109
Olsson, Jan 42, 89, 139, 332, 333, 334, 391, 392
Olsson, Lena 158
Olsson, Robert 19
Olsson, Thomas 24, 48, 139, 149, 156, 160, 164, 167, 170, 210, 219, 222, 238, 325, 328, 334, 423
Ormstad, Kari 75, 81, 83, 174, 291, 292, 378
Palme, Olof 452
Parkman, Allan 230
Penttinen, Seppo 7, 11, 21, 24, 26, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 49, 51, 56, 60, 75, 81, 89, 95, 96, 97, 138, 141, 142, 143, 153, 157, 176, 190, 196, 199, 204, 205, 206, 209, 213, 214, 222, 234, 235, 241, 242, 248, 253, 254, 281, 306, 311, 330–335, 337, 343, 346, 350, 367, 378, 386, 387, 388, 389, 391, 398, 415, 419, 420, 421, 424, 431, 436, 442, 447, 448, 449, 463, 464, 470, 494
”Per” 56
Perklev, Anders 343
Persson, Jörgen 383
Persson, Kjell (Långbergs) 46, 69, 244, 347, 348
Persson, Leif GW 7, 17, 27, 30, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 142, 143, 144, 152, 194, 195, 198, 214, 215, 222, 402, 403, 404, 462, 465, 474, 476, 480, 487
Pettersson, Christer 452
Peyron, Claes 211
Pålsson, Nils 245
Quick, Thomas 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 36–42, 46, 48, 49, 50, 52, 55, 57, 58–115, 116–140, 141–147, 149, 155, 156, 157, 158, 181, 188–196, 199, 201, 202, 204, 205, 207, 208, 210, 212, 214–218, 221, 222, 223, 227, 228, 235–262, 263, 266–274, 276, 278–282, 284–289, 291–296, 298, 300–323, 324, 325, 326, 327, 332, 333, 334, 336–342, 346–375, 376, 377, 378, 380–399, 401, 402, 403, 406–410, 413, 414, 416, 419, 420, 430, 432, 433, 441, 442, 443, 445–449, 450, 453, 454, 459, 460–464, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 475, 481, 484–488, 490
Rabe, Lars 72, 78
Ragnemalm, Hans 213
Ramberg, Anne 158, 210, 410, 465
Ramberg, Tomas 158
Rimpi, Maj Doris Kristina 88, 89, 130
”Roger” 79
Rundkvist, Martin 238
Råstam, Hannes 24, 29, 48, 139, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 156, 158, 160, 188, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 203, 208, 214, 318, 321, 329, 348, 356, 360, 365, 376–405, 439, 462, 463, 464, 480, 490
”S” 58, 59, 60, 129, 272, 298
Schytt, Anna 191
Sellin, Örjan 22, 223, 447, 448
Sereny, Gitta 484, 488
Silbersky, Leif 48
Sjöberg, John 121, 247, 248, 250, 337
Sjöberg, Richard S 202, 238, 240
Sjöquist, Hans 72, 78
Sohlberg, Olle 167
Stegehuis, Janny 22, 42, 85–91, 129, 136, 137, 175, 272, 295, 327, 338, 341, 388, 389
Stegehuis, Marinus 22, 42, 85–91, 129, 136, 137, 175, 272, 295, 327, 338, 341, 388, 389
Sterky, Anita 46
Stigson, Gubb Jan 7, 35, 36, 37, 38, 43, 144, 145, 149, 150, 199, 204, 292, 384, 397, 461, 464
Storvik, Gry 22, 42, 57, 75–85, 128, 133, 134, 135, 137, 154, 170, 172, 173, 174, 175, 191, 212, 221, 227, 235, 237, 238, 241, 272, 274, 291, 292, 295, 296, 298, 299, 305, 306, 309, 311, 312, 314, 321, 322, 325, 335, 378, 396
Ståhle, Birgitta 7, 8, 11, 46, 69, 70, 75, 77, 81, 82, 83, 84, 95, 96, 104, 112, 143, 329, 332, 333, 347, 348, 415, 419
Svensson, Britta 476
Svensson, Pelle 24, 26, 28, 51, 63, 139, 194, 195, 205, 462
Svensson, Reine 22
Sykjäinen, Maria 94
”T” 63, 68
Tarschys, Daniel 25, 220
”Tony” 27, 56
”Ung pojke” 56
”Värmlandspojken” 27, 56
Walinder, Margareta 34
Wendt, Kjell-Åke 328, 329, 330
Wikström, Anna 107, 111, 254
Wolodarski, Peter 198, 199
”Yngling 20 år” 56
Zaremba, Maciej 465
Zelmanovits, Charles 22, 26, 58–62, 127, 128, 129, 135, 136, 142, 175, 178, 179, 180, 205, 235, 264, 272, 274, 293, 295, 296, 299, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 338, 341, 385, 386
Åkne, Roland 85
Åsgård, Ulf 27, 195, 462
Öström, Mats 69, 70

 

Detta är ett extramaterial till boken Quickologi.