Ett decennium med rättsstaten

av Göran Lambertz
Publicerad i UNT torsdag 30 december 2010

2000-talets första decennium slutar i morgon. Det gäller om man bekänner sig till principen att tidräkning liksom annan räkning börjar med ett och inte med noll. Annars var decenniet slut redan förra årsskiftet.Oavsett vilket finns det anledning att lyfta blicken något för den svenska rättsstatens räkning. Hur gick det egentligen under de här tio åren?

Kurvan för antalet anmälda brott har som vanligt pekat uppåt. Inte som på 60-, 70-, och 80-talen då de anmälda brotten blev i genomsnitt ca 30 000 fler för varje år. Men 20 000 fler per år har de blivit under åren 2001–2010. I dag anmäls ungefär 1,4 miljoner brott varje år mot 200 000 1950. Ökningen beror bara till mindre del på förhöjd anmälningsfrekvens.

En viktig förändring under decenniet är ökningen av antalet poliser från 16 000 till 20 000. Utan tvivel är detta positivt. Förhoppningsvis åtföljs förstärkningen av liknande förbättringar för åklagarna och domstolarna. Åklagarna går på knä i många distrikt, och flera av landets domstolar har på tok för stor arbetsbörda. Tiden för förberedelser och eftertanke räcker inte till.

För hård belastning hos åklagarna leder till för många nedlagda brottsutredningar, men också till sämre rättssäkerhet för de misstänkta. Att domstolarna måste skynda är ännu allvarligare för rättssäkerheten. När jag var JK kunde jag konstatera att kvaliteten ibland var för låg. Inte många men alltför många döms felaktigt.

Inom domstolsväsendet har under dessa tio år tyngdpunkten i processen förskjutits kraftigt till första instans, tingsrätterna. Det har skett genom att hovrätterna kan vägra pröva ett stort antal mål och genom att förhör spelas in på video i tingsrätten och sedan spelas upp i hovrätten i stället för att nya förhör hålls. Det är i huvudsak bra, men problem finns.

Flera färska förbättringar har skett, större som mindre. Regeringen har de senaste åren tillsatt en utredning för att stärka rättssäkerheten i brottsutredningarna. En annan utredning har nyligen lagt förslag för att styra upp polisens användning av känsliga brottsbekämpningsmetoder som infiltration i kriminella miljöer och provokationer. Den politiska makten över utnämningar till de högsta domartjänsterna minskar vid årsskiftet. Och rättssäkerheten stärks kanske något genom ett avgörande från Högsta domstolen i ett mål om sexualbrott decenniets sista arbetsvecka.

Summan är ändå att rättsstaten har tappat lite mark under det gångna decenniet. För att vända utvecklingen måste vi framför allt minska ungdomars utanförskap och stärka åklagare och domstolar.

För Högsta domstolens del sker dock nu en oåterkallelig försämring. Uppsalas lysande juriststjärna Torgny Håstad pensioneras vid årsskiftet. Han hör till den beundransvärda krets jurister som alltid gör det han finner rätt.

UNT:s läsare och den svenska rättsstaten önskas ett Gott 2011!