Förbjudet förbud?

av Göran Lambertz
Publicerad i UNT lördag 17 juli 2010

Den franska Nationalförsamlingen har förbjudit kvinnor att bära burka på offentlig plats. Om detta kan man tycka bra eller illa beroende på perspektiv och värderingar. Se huvudledaren den 13 juli.

En principiellt annan fråga är den juridiska: är förbudet förbjudet? Är det otillåtet enligt internationell lag, närmare bestämt Europakonventionen om mänskliga rättigheter? Där finns regler om bland annat religionsfrihet, yttrandefrihet och rätt till privatliv. Strider det mot de mänskliga rättigheterna att inte kvinnor får gå klädda som de vill?

Man kan ganska lätt argumentera för: Klädseln är ett uttryck för en religion och måste tillåtas om verklig religionsfrihet ska råda. Klädseln är också en del av yttrandefriheten, och det betyder mycket för kvinnornas frihetskänsla att de får uttrycka sig som de vill. Klädseln är dessutom en privatsak som staten inte ska lägga sig i. Förbudet är diskriminerande mot kvinnor och inskränker i praktiken rörelsefriheten för många.

Men man kan också rätt lätt argumentera mot: En stat måste ha möjlighet att ge stöd åt kvinnor som lever under ett i grunden patriarkalt förtryck och att signalera starkt mot värderingar i konflikt med en modern syn på förhållandet mellan könen. Kläderna handlar inte om religionsutövning och yttrandefriheten undertrycks inte genom förbudet, snarare tvärtom. Lagen är motsatsen till diskriminerande, och den innebär i längden en betydelsefull ökning av rörelsefriheten för kvinnorna.

Frågan om religionsfriheten är den intressantaste och svåraste. Europadomstolen har på olika sätt visat att religionsfrihet, inkl. friheten att slippa religionspåverkan, sträcker sig långt. Man fällde Norge när föräldrar inte kunde få sina barn undantagna från kristendomsundervisningen i skolan. Bulgarien fälldes när man försökte föra ihop två muslimska organisationer under en ledning, Ryssland för att inte Scientologikyrkan tilläts bli registrerad som samfund.

Men det finns gränser för religionsfriheten. Turkiet ansågs t.ex. inte ha kränkt friheten genom ett lagstadgat förbud för kvinnor att bära muslimsk huvudduk på universiteten.

Det sistnämnda fallet kan tala för att man också får förbjuda burka på det sätt som Frankrike gjort. Men observera att det turkiska förbudet – som för övrigt numera är upphävt – bara gällde på universiteten, medan det franska ska gälla överallt utom privat.

Jag anser att det bör finnas en rätt för staterna att förbjuda burka, och jag tror att Europadomstolen kommer att frikänna Frankrike om en prövning blir aktuell. Staterna måste ha ett visst rättsligt utrymme för politiska beslut. Även den stat som till äventyrs vill införa en grundlagsskyddad rätt att bära burka bör få göra det. Ett påbud om burka vore däremot självklart otillåtet.

Vad man sedan tycker i den politiska frågan – rätt eller fel att förbjuda burka – är som sagt en annan sak. Själv har jag svårt att ta ställning.