Heder, tvång och en minnesplats

av Göran Lambertz
Publicerad i UNT lördag 13 augusti 2011

Fadime Sahindal bodde i Uppsala och här är hon begravd. Här ska hon också få en minnesplats till tioårsdagen av sin död. Det är ett omdiskuterat beslut som jag för min del gillar.

Fadime dödades av sin far i ett hedersmord, en följd av den fruktansvärda sed som förekommer i vissa kulturer att den som lever i strid med familjens vilja måste kuvas, i extrema fall dödas. Andra unga människor som har blivit offer för hedersmord i Sverige är Pela Atroshi och Abbas Rezai. Deras öden väcker sorg och ilska.

Abbas Rezai dödades i det s.k. Högsbymordet år 2005. Nyligen fälldes föräldrarna till hans fästmö Zarah för mordet efter en dramatisk process. Först dömdes bara Zarahs bror Majid, som ensam tog på sig mordet. Bevisningen var stark mot föräldrarna, men inte tillräckligt stark och de friades.

Under sin sista tid som frihetsberövad ändrade sig Majid och sa att föräldrarna hade utfört mordet. Själv var han oskyldig och ville därmed slippa att utvisas från Sverige. Efter resning hölls i juli en ny rättegång. Den slutade med att föräldrarna dömdes till tio års fängelse var och livstids utvisning. Majid ansågs ha medverkat till mordet men fick sitt straff sänkt och slipper utvisning.

Skadeverkningarna av hederskulturen är oerhörda. Zarahs och Majids familj är i spillror. Även Zarah vittnade mot sina föräldrar i den andra rättegången. Man kan föreställa sig vad hon och Majid måste ha genomlevt innan de bestämde sig för att ange föräldrarna.

En företeelse som har samband med hederskulturen är tvångsäktenskap. Ett mycket stort antal unga personer i Sverige, mest flickor och kvinnor, lever i dag i vetskap om att de inte kommer att få välja partner själva. Släkten eller familjen väljer. Ibland blir kvinnan hotad om hon inte accepterar valet, i andra fall är påtryckningarna mer subtila.

Jag leder en utredning med uppgift att försöka stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Enligt regeringens direktiv ska vi överväga olika lagändringar, bland annat att uttryckligen straffbelägga tvångsäktenskap och barnäktenskap, och att ta bort möjligheten till dispens från förbudet för barn att gifta sig i Sverige.

Vi ska också överväga andra åtgärder för att förbättra situationen. Det kan handla om information eller bättre samverkan mellan myndigheter. I uppdraget ingår också att överväga hur attitydförändringar kan åstadkommas. Det kan gälla arbete riktat till föräldrar och ungdomar eller andra grupper.

Och där är vi tillbaka vid Fadimes minnesplats. Fadime var en modig ung kvinna som fick betala för sitt mod med sitt liv. Hon är värd en minnesplats i Uppsala. Men platsen blir också ett uttryck för det svenska samhällets starka avståndstagande från hedersvåld och allt som har samband med det.

Därmed kan minnesplatsen kanske också på sikt bidra till nödvändiga attitydförändringar.