Rättsåret 2012

av Göran Lambertz
Publicerad i UNT lördag 29 december 2012

Överallt summeras nu det gångna året. Jag koncentrerar mig på det rättsliga området. Vad hände egentligen år 2012?

I omvärlden skedde ovanligt mycket av intresse. Minns exempelvis Mladic-rättegången i Haag, det juridiska godkännandet av Obamacare, folkrättens misslyckande i Syrien och Breivik-rättegången i Oslo.

Men även i Sverige hände en del. Här följer min lista över det intressantaste med kommentarer (delvis partiska), i ordning från 1 till 20.

1. Riksdagen beslöt att Polisen ska bli en enda myndighet. Viktigast.

2. Södertäljemålet om maffiaverksamhet m.m. slutfördes men måste tas om sedan en nämndeman förklarats jävig. Tråkigt.

3. Filmen Call Girl anmäldes av Olof Palmes anhöriga till JK för förtal. Intressant.

4. Ett mål mot Sverige i Europadomstolen om smygfotografering ska avgöras i så kallad Grand Chamber. Viktigt.

5. Lagrådet avstyrkte ett lagförslag om kränkande fotografering. Regeringen återkom i slutet av året med ett nytt förslag. Räcker inte.

6. Dawit Isaak är kvar i fängelse efter mer än tio år. Upprörande.

7. Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att det inte är i strid med allemansrätten att Mora kommun avgiftsbelägger användning av Vasaloppsspåren. Rimligt.

8. Protester och rättsprocesser om kalkbrytningen på Gotland. Komplicerat.

9. Frikännande dom i målet om Mangateckningarna med hänvisning till grundlagsskyddet för yttrandefrihet och informationsfrihet. Bra.

10. Yttrandefrihetskommittén presenterade sitt slutbetänkande. Mest icke-förslag. Besvikelse.

11. En utredning tillsattes för att hantera en eventuell kommande fällning av Sverige i Europadomstolen för systemet med parallella påföljder vid skattebrott. På tiden.

12. Ett lagförslag om straff för tvångsäktenskap och barnäktenskap lades fram i maj och fick stöd av remissinstanserna. Lättnad.

13. Intensiv debatt om gränserna för den konstnärliga friheten med anledning av Lars Vilks framträdande på en antimuslimsk konferens i USA. Knivigt.

14. Europadomstolen slog fast att en familj från Uzbekistan inte får utvisas från Sverige. Ibland är vi för stränga.

15. Lagändringar genomfördes för att förbättra processen för resning i brottmål. Bra men otillräckligt.

16. Straff för narkotikabrott – en utveckling av rättspraxis pågick hela året. Nyttigt.

17. I det så kallade Ipred-målet dömde Högsta domstolen till rättighetshavarnas favör och integritetsintressets nackdel. Trots allt välövervägt.

18. Sture Bergwall (Thomas Quick) frikänd för flera mord. Debatt under hösten om vad detta innebär. Ovanligt osakligt.

19. Barnläkaren på Astrid Lindgrens sjukhus frikändes. Väntat.

20. Peter Mangs dömdes till livstids fängelse för två mord och fem mordförsök. Överklagat.

Ett Gott Nytt År önskar jag alla. Det gäller inte minst Justitiekanslern, ett ämbete som inrättades av Karl XII år 1713 och alltså nu fyller 300 år.