Shirin Ebadi

av Göran Lambertz
Publicerad i UNT lördag 8 oktober 2011

Den viktigaste insats en jurist kan göra inom sitt yrkesområde är att försvara den som dras inför domstol och är hatad. Det gäller särskilt i diktaturer om hatet kommer från regimen. Då riskerar den åtalade allt, och den risken fortplantas ofta till den som vågar utmana genom att försvara personen i rättegången. Tänk Kina, Zimbabwe och Nordkorea.

I dag är 2003 års mottagare av Nobels fredspris Shirin Ebadi i Uppsala och föreläser i universitetsaulan. Hon fick priset för sina stora pionjärinsatser för demokrati och mänskliga rättigheter, framför allt för kvinnor, barn och flyktingar. Som en röd tråd i berättelserna om Shirin Ebadi går hennes mod.

Hon utnämndes till domare år 1979 men fråntogs sitt arbete som en följd av den iranska revolutionen. Kvinnor fick inte vara domare. Några år senare började hon arbeta som advokat i sitt hemland samtidigt som hon på olika sätt agerade för de mänskliga rättigheterna där. Både före och efter Nobelpriset har hon företrätt personer i stark opposition mot den iranska regimen och därmed dragit på sig ett omfattande och farligt missnöje. För ett par år sedan varnades hon under en utlandsresa för att komma hem, och hon har sedan dess inte återvänt till Iran.

Det kanske allra mest svårsmälta för ledningen i Iran var när Shirin Ebadi anmälde sig som försvarare för sju anhängare av bahai-religionen, vars sympatisörer förföljs i landet. Vanligt är bland annat att de berövas sina hem och sin egendom av kriminella som har specialiserat sig på att angripa just bahaier eftersom polis inte ingriper. Sedan år 1979 har ca 200 bahai-troende avrättats i Iran för sin religions skull. Att ställa upp till deras försvar är ytterst provocerande, men därför naturligtvis också modigt och viktigt.

Trakasserier mot Shirin Ebadi har pågått i många år, och hoten har eskalerat. Hon har bland annat rapporterat att hennes nobelprismedalj och annan egendom i hemlandet har beslagtagits och att tillgångarna på hennes bankkonto har frysts. På olika sätt har hon varnats för att hålla tal i utlandet om demokrati och övergrepp mot mänskliga rättigheter i Iran. Myndigheterna har stängt hennes Center för Försvarare av Mänskliga Rättigheter och beslagtagit hennes datorer. ”Demonstranter” har attackerat hennes hem och kontor.

År 2009 fängslades hennes politiskt overksamma syster Noushin Ebadi. Dessförinnan hade systern kallats flera gånger till myndigheterna, som försökte få henne att övertala Shirin att ge upp sina aktiviteter för mänskliga rättigheter.

Regimen i Iran förtjänar betydligt mer kritik från omvärlden än den får. Shirin Ebadi är å sin sida värd allt stöd, och stor beundran. Hon har gjort mer än man rimligen kan begära av någon människa. Bland annat har hon gjort den viktigaste insats en jurist kan göra inom sitt yrkesområde. I dag talar hon i Uppsala.