Vänstersvängar

av Göran Lambertz
Publicerad i UNT lördag 9 juli 2011

I Högsta domstolen avgjorde vi nyligen ett mål om en dödsolycka på en väg i Småland. Domen är intressant för att situationen nog är ganska bekant för många av oss.

En långtradarchaufför var åtalad. Han hade påbörjat en vänstersväng över den motsatta körbanan och kolliderade med en mötande personbil som kom i hög hastighet. Personbilens förare avled. I tingsrätten friades långtradarchauffören, men i hovrätten fälldes han för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död.

Man ska dömas för vårdslöshet i trafik om man ”i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna”. Orden ”i väsentlig mån” lades till år 1995 när regering och riksdag tyckte att förare alltför lätt dömdes för brott när de hade gjort felbedömningar eller varit tillfälligt ouppmärksamma. Numera fordras ett medvetet risktagande eller annan allvarlig oaktsamhet.

I målet sa föraren att han innan han började svänga såg framåt på den motsatta körbanan och sedan till vänster på den väg där han skulle köra in, till ett sågverk. Det var god sikt framåt i åtminstone 240 meter. Han upptäckte inte någon trafik. När han hade börjat svänga såg han framåt igen och såg då den mötande bilen. Då bromsade han men kunde inte undgå kollisionen.

Enligt riksåklagaren borde föraren ha sett framåt en gång till innan han började svänga till vänster. Riksåklagaren menade att föraren var straffbart oaktsam som påbörjade vänstersvängen fastän vägen inte var fri från mötande trafik i det ögonblick då han började svänga.

Högsta domstolen påpekade att det som står i trafikförordningen är att en förare som ska svänga vänster ska förvissa sig om att det kan ske utan hinder för mötande trafik eller för trafikanterna på den andra körbanan. Att det finns ett mötande fordon på vägen hindrar alltså inte att en vänstersväng kan vara tillåten. Kravet är att den ska kunna ske utan fara.

Högsta domstolen sa också att en förare när han bedömer risken med en vänstersväng över motsatt körbana får utgå från att övriga trafikanter beter sig någorlunda normalt. Han behöver inte räkna med allvarliga regelöverträdelser. All biltrafik bygger på ett samspel mellan trafikanterna.

Till saken hör att det tar lång tid för en 24 meter lång lastbil att fullborda en vänstersväng. Ungefär nio sekunder för den som håller i genomsnitt 15 km/tim under svängen, ca sju sekunder för den som kör 20. Om lastbilen hinner färdas tre sekunder före kollisionen hinner en mötande bil som håller säg 160 km/tim ungefär 130 meter på dessa tre sekunder. Enligt vittnesuppgifter kördes den mötande bilen uppseendeväckande fort.

Högsta domstolen frikände chauffören. Lastbilschaufförer måste vara mycket varsamma, men ibland måste de göra vänstersvängar.

Det sista har vi alla anledning att tänka på när vi färdas på vägar med mötande trafik. Inte minst på sommarens vägar.