Brottsutredningar, Dagens Juridik, Ekonomisk skada, Ideell skada, Rättssäkerhet, Skadeståndsmål, Skadeståndsrätt, Små yrkanden

Extrabetraktelse om ett yrkande på tio kronor

av Göran Lambertz
Publicerad fredag 11 juni 2021

Det är bäst att jag klarar ut en sak som gäller mitt skadeståndsmål mot staten (förberedande förhandling den 17 juni, troligen huvudförhandling i höst).

Jag trodde nog att jurister skulle lista ut varför jag har yrkat några småbelopp, t.ex. 10 kr i ersättning för rengöringsmedel och 100 kr i ersättning för bensin när jag fick hämta beslagtagna saker hos polisen. Åtminstone trodde jag nog att Dagens Juridiks reporter skulle förstå det, alldeles särskilt som jag skrev direkt i anslutning till dessa yrkanden: ”Jag yrkar ersättning för ekonomisk skada främst av det skälet att jag vill få prövat om jag har rätt till ett eller flera av delbeloppen till följd av att det har förekommit fel eller försummelse vid myndighetsutövning.”

Men i varje fall Dagens juridiks reporter förstod inte ändå. Och flera jurister har sagt att jag gör mig löjlig som yrkar sådana småbelopp.

Dock: Det ligger till så att man kan få ersättning för ekonomiska förluster om det har förekommit ”fel eller försummelse vid myndighetsutövning”. Ideell skada (kränkning, lidande) kan man däremot få ersättning för bara om det har förekommit ett brott (alltså straffbart handlande) som har inneburit en allvarlig kränkning av ”person, frihet, frid eller ära”. Om jag inte skulle yrka någon ersättning för ekonomisk skada, skulle det därför finnas en risk att jag inte skulle kunna få någon prövning av om det var fel av åklagaren att t.ex. inte vidta ett antal utredningsåtgärder innan jag anhölls. Halvkrånglig juridik men hyggligt lätt att begripa ändå.

Småpengarna är jag inte intresserad av. Men det känns mycket viktigt att få en domstol att uttala hur starka rättssäkerhetsgarantier som ska finnas för den misstänkte i brottsutredningar. Det är därför jag driver målet.