Ansvar, Dagens Nyheter, Göta hovrätt, Hets mot folkgrupp, Juridik, Koranbränning

Extrabetraktelse om Göta hovrätts koranbränningsdom

av Göran Lambertz
Publicerad söndag 31 mars 2024

Lite grand i skymundan kom i onsdags (27.3) Göta hovrätts bekräftelse på att det är brottsligt att bränna koranen om det är tydligt att aktionen riktar sig mot muslimer (jfr Söndagsbetraktelse 437 om tingsrättens dom). Därmed kan vi sätta punkt för det förmodligen största politiska och mediala haveriet i Sverige sedan 2012.

Så här skrev hovrätten i de avgörande delarna:

"Med beaktande av musikens starka koppling till våldsanvändning anser hovrätten, liksom tingsrätten, att filmen inte kan uppfattas på annat sätt än som hot mot muslimer. Hovrätten ansluter sig vidare till tingsrättens bedömning att filmens övriga moment förmedlar ett budskap som innefattar kränkande och förlöjligande omdömen om muslimer som sammantaget ger uttryck för missaktning. – [...] – Filmens innehåll går klart över gränsen för vad som utgör saklig kritik. Filmen har inte heller publicerats i ett sammanhang som inbjuder till en fri och öppen debatt eller diskussion. Även med beaktande av den starka ställning som skyddet för yttrandefrihet har i såväl regeringsformen som Europakonventionen instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning att LI inte kan undgå straffansvar."

Under hela 2022 var politikerna och medierna i Sverige överens: Koranbränningarna skyddades av yttrandefriheten. Varken Rasmus Paludan eller någon annan koranbrännare kunde ställas till svars. Som ofta när det gäller juridik var Dagens Nyheter allra mest fel ute i sin tvärsäkerhet (se Söndagsbetraktelse nr 410 och DN:s ledare den 8 april 2023).

År 2023 började insikten komma: Det står faktiskt i lagen att det är brottsligt att bränna koranen om handlingen innefattar hot eller missaktning mot muslimer. Juridiskt är det enkelt. Brott är brott och yttrandefriheten skyddar inte.

Det svenska klavertrampet fick till följd att muslimska länder och organisationer gick till attack mot Sverige och att vi klandrades i FN.

Det är vi jurister som bär huvudansvaret. Vi måste bli bättre på att rätta politiker och medier när de har missförstått en juridisk fråga.

--

Här är hovrättens dom för den som är intresserad: Göta hovr 2024-03-27 (koranbränning mm)