Alliansfrihet, Extrabetraktelser, Gagna, Nato, Neutralitet, Rätt

Extrabetraktelse om vad som är RÄTT om Nato

av Göran Lambertz
Publicerad fredag 11 mars 2022

Debatten om ett svenskt Natomedlemskap rasar. Vad är bäst för svensk säkerhet? Vilket skydd mot militära angrepp har vi om vi är med resp. står utanför? Vilket är bäst för vårt förhållande till omvärlden? Hur bör vi påverkas av den pågående ryska invasionen i Ukraina? Vilken betydelse har Natos syn på kärnvapen? Bör vi i alla lägen göra som Finland? Hur skulle en svensk Nato-ansökan påverka stabiliteten i Europa? Vad gagnar oss bäst?

Jag tycker att det argument som borde vara det viktigaste har en tendens att komma bort, nämligen: Vilket är RÄTT? Är det RÄTT att vara alliansfri i fred, syftande till neutralitet i krig? Eller är det RÄTT att tydligt ställa sig på den sida som man starkt sympatiserar med, om man nu gör det, och på alla sätt dra sitt strå till stacken?

Tydliggör inte Rysslands invasion av Ukraina vilket som är rätt? Och var det inte i själva verket alldeles tydligt under andra världskriget vilket som var rätt, om vi nu bortser från vilket som gagnade oss bäst? Jo, det är klart.

Nu är det ju inte självklart att man alltid ska göra det som är rätt. Men vad som är rätt borde, tycker jag, ha stor tyngd i debatten. Det borde kanske rentav vara det viktigaste kriteriet.