Cissi Wallin, Ebba Busch, Förtal, Söndagsbetraktelser

Söndagsbetraktelse nr 318

av Göran Lambertz
Publicerad söndag 4 juli 2021

I torsdags erkände Ebba Busch grovt förtal mot det tidigare ombudet i hennes hustvist och godtog ett strafföreläggande där hon fick villkorlig dom och böter, 60 x 1 000 kr, för brottet. Samtidigt skrev hon att hon tog detta steg ”trots att det innebär att jag erkänner ett brott som jag i själ och hjärta anser mig vara oskyldig till”.

Kan det vara så att hon faktiskt var oskyldig och att hon alltså inte skulle ha dömts om målet hade gått till rättegång?

Om hon bara hade sagt att mannen i fråga ”är en dömd brottsling” eller ”har dömts för brott” hade hon nog klarat sig. Det är inte förtal att använda negativa epitet om en person, som ”skurk”, ”galning” eller ”fascist”. Eller ”brottsling”. Och att hon tillagt att han också var ”dömd” hade troligen inte gjort uttalandet brottsligt. Men Ebba Busch berättade också vilket slags brott som mannen hade dömts för, och då passerade hon sannolikt gränsen. Hon hade ganska säkert blivit fälld.

Jag har tidigare skrivit om en annan förtalsfråga, som nyligen aktualiserades igen genom att JK bestämde sig för att väcka åtal mot Cissi Wallin för förtal mot Fredrik Virtanen i hennes bok Allt som var mitt: historien som inte får berättas (se Söndagsbetraktelse nr 296). Det var oundvikligt att JK väckte åtal, eftersom Cissi Wallin dömts tidigare för samma anklagelse i ett annat forum. Om det var brottsligt (prövningen i hovrätten återstår), måste hon rimligen lagföras för den upprepade brottsligheten även om den sker i en bok. Domar för förtal i böcker är annars mycket ovanliga.

Jag menar, till skillnad från tingsrätten, att Cissi Wallin bör frikännas om hon kan visa att hon faktiskt utsattes för våldtäkt eller att hon har ”skälig grund” för anklagelsen. Då bör det enligt min uppfattning anses ”försvarligt” att hon berättar, även offentligt. Frågan om anklagelsen är brottslig eller inte hänger i princip på tolkningen av detta begrepp: försvarligt. Och det är nog möjligt att målet tas upp av Högsta domstolen av den anledningen, om det överklagas dit.

Så om Ebba Busch hade berättat om ett brott som hon själv hade utsatts för, då borde hon ha sluppit straff. Men nu var det inte så.

--

Överkurs

För den som är intresserad av juridiken lyder förtalsbestämmelsen i brottsbalken så här: ”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. – Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.”

--

Även att förolämpa är brottsligt, det är kanske inte så många som vet. Den bestämmelsen lyder så här: ”Den som […] riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter.” – Som alla kan konstatera begås det nuförtiden mängder av sådana brott i sociala medier. Men denna brottsbestämmelse har blivit mer eller mindre obsolet.