Anders Retzius, Astrid Lindgren, Gustaf Retzius, Historien, Hyllningar, Karolinska Institutet, n-ordet, Rasism, Robert E. Lee, Statyer, Stonewall Jackson, Uttryck, z-ordet

Söndagsbetraktelse nr 336

av Göran Lambertz
Publicerad söndag 7 november 2021

I veckan meddelades det att salar m.m. på Karolinska institutet ska döpas om så att namnen på rasbiologer som Anders och Gustaf Retzius försvinner. Är det rätt eller fel att göra så?

Är det rätt att riva 100-åriga statyer i USA för att få bort hyllningar till företrädare för rasismen, som Robert E. Lee och Stonewall Jackson? Borde vi ta bort n-ordet och z-ordet från Astrid Lindgrens böcker fast hon själv var så långt från rasist som man kan komma?

Finns det någon allmängiltig regel för vad man ska göra åt konst, litteratur och annat som i dag står för något som vi har lagt bakom oss? Som är utdaterat och klandervärt, i vissa fall avskyvärt? Hur och var och när drar vi gränsen?

Vilka är de vanligaste och viktigaste argumenten för och emot bortplockande av statyer, ändring av gatunamn och justeringar i gamla böcker? Jo, det är nog att vi
å ena sidan inte bör bevara hyllningar till personer som stod för något förfärligt eller uttrycka oss på ett förnedrande sätt om folkgrupper och människor, och att vi
å andra sidan
inte bör manipulera historien, inte gärna kan markera på det sättet mot allt som vi ogillar och inte bör ändra i författares eller konstnärers verk om vi inte kan vara säkra på att upphovsmannen skulle ha velat det.

Men det finns förstås gradskillnader. För att ta ett par ytterligheter är det uppenbart att Hitler inte ska ha någon staty eller sitt namn på någon gatuskylt, lika uppenbart att vi inte ändrar eller bränner en gammal historiebok som innehåller n-ordet eller rensar bort böcker som enligt den nuvarande folkmajoriteten innehåller "alltför explicita sexskildringar".

Om man ska försöka formulera en allmän regel blir den kanske ungefär så här:

"Bevara inte hyllningar till personer som stod för något förfärligt, inte heller förnedrande uttryck om folkgrupper och människor. Men ta bort sådana hyllningar och uttryck bara om det är starkt påkallat, och ändra aldrig i författares eller konstnärers verk om vi inte kan vara säkra på att upphovsmannen skulle ha velat det."

---

PS Angående utrensning i bibliotek, läs gärna Jenny Nordbergs kolumn i SvD i dag: https://www.svd.se/kommer-jag-att-forbjudas-i-texas?utm_source=SvDNV2V&utm_medium=email&utm_campaign=2021-11-07