Generationer, Listor, Morfar Rolf, Namn, Släkt, Söndagsbetraktelser, Studenten Niklas, Studentuppvaktning

Söndagsbetraktelse nr 418

av Göran Lambertz
Publicerad söndag 4 juni 2023

I fredags var det studentuppvaktning hos grannarna, tillika goda vänner, tillika barn och barnbarn till gamla goda vänner. Festföremålet heter Niklas, en mycket fin kille. Det var ett väldigt trevligt kalas som för min del varade i fyra och en halv timmar, för värdfamiljen och några andra betydligt längre.

Undrar om dessa fakta (bortsett från punkterna 5–8) är ungefär genomsnittliga på stu-dentuppvaktningar av i dag?

1. Vi var 39 personer och två hundar.

2. Det var 11 personer i studenten Niklas generation (barngenerationen), 15 i föräldragenerationen och 13 i mormorsgenerationen. Medelåldern var ca 41 år.

3. 18 av 38 var släkt med Niklas om vi inte räknar ingifta o.d., 20 alltså inte släkt (men en gudmor).

4. De enda namn som fler än en person hette (som tilltalsnamn) var Johan och Kajsa. Båda namnen bars av en person i mormorsgenerationen och en i föräldragenerationen. Namnvariationen var alltså (inte oväntat) störst i barngenerationen.

5. 15 av festdeltagarna bor i Uppland, 16 i Västmanland, 7 i Västergötland och 1 i Stockholm.

6. De församlade var mycket hjälpsamma vid hopsamlandet av fakta till denna lista.

7. I samma trädgård vigde jag Niklas föräldrar för ungefär 13 år sedan.

8. Att det blev en betraktelse av detta beror mest på att morfar Rolf tjatade. Han har för övrigt varit oväntat framgångsrik även i övrigt. 😉