Gerda Antti, Ingmar Ekdal, Kisa, Martin Schibbye, Mona Saint Cyr, Niklas Ekdal, Ordkalaset, Söndagsbetraktelser, Sture Karlsson

Söndagsbetraktelse nr 465

av Göran Lambertz
Publicerad söndag 28 april 2024

I går var jag på ”Ordkalaset” på biblioteket i Kisa, ett evenemang för det skrivna ordet med bl.a. 17 författare som medverkande. En del var mer författare än andra, själv hör jag förvisso till de andra. Och en del var mer från Kisa än andra, fast alla mer eller mindre.

Den främste nu levande Kisaförfattaren är Gerda Antti, 95 år gammal. Hon blev Före-ningen Ordkalasets första hedersledamot och tryckte på knappen som satte igång tillställningen.

Till höjdpunkterna hörde halvtimmeslånga anföranden av Martin Schibbye, vars pappa Sture Karlsson växte upp i Kisa på 1930- och 40-talen, och Niklas Ekdal, som själv växte upp i Kisa på 1960- och 70-talen. Martin Schibbye är mest känd för att han satt fängslad i Etiopien tillsammans med journalistkollegan Johan Persson 14 månader år 2011 och 2012. Niklas Ekdal är mest känd som f.d. politisk chefredaktör på Dagens Nyheter. Hans föräldrar var mycket aktiva i Kisa, pappa Ingmar var min rektor.

Martin berättade bl.a. att han och Johan i fängelset fick en massa brev och böcker från Sverige och att detta irriterade och förargade de styrande rejält. I en av böckerna fanns en karta över Etiopien och Eritrea med gränsen inritad. Detta medförde anklagelser om att de båda höll på att förbereda ett väpnat angrepp vid gränsen, något som kunde leda till dödsstraff. Anklagelsen var förstås absurd, men de galnaste anklagelserna kan vara de farligaste. Martin och Johan kände sig hotade till livet och fick se till att inte få några fler böcker skickade till sig.

Niklas berättade bl.a. om en hjärnskakning han fick vid en fotbollsmatch för några år se-dan och hur denna höll på att kosta honom livet. I 1 ½ år blev han bara sämre i huvudet, klarade inte av något, blev genomdeppig och övervägde självmord. Men så satte man in elchocker, och simsalabim. Långsamt blev han bättre. En kväll kunde han till och med se på tv för första gången på över ett år. Så småningom kom han tillbaka, helt och hållet.

Själv var jag på plats främst för att tillsammans med f.d. riksdagsledamoten och kommunchefen i Kinda Mona Saint Cyr visa upp den bok som vi tillsammans har skrivit om hennes liv, ”Mona Saint Cyr – ett liv i samhällets tjänst” (se Söndagsbetraktelse nr 456). Det fåtal ex vi hade med till försäljning av den första lilla upplagan sålde slut, så nu ska vi göra en ny upplaga. Lite bättre än den första.

Jag tror att de många som var på plats vid Ordkalaset kände sig rejält upplyfta efteråt. Det gjorde i varje fall jag.