Quickärendet

Bergwall-fallet ingen fråga om åsikter

av Göran Lambertz
Publicerad i Dagens Nyheter den 19 juli 2016

 

Det blev en del fel när DN på sin ledarsida skrev en ”Varning för åsikter” (15/7). Enligt DN tycker jag att domstolarna dömde fel i Sture Bergwall-fallet. Men det var tvärtom. Jag har hela tiden sagt att samtliga domstolar gjorde rätt.

 

De fällande domarna var enligt min mening riktiga. Men det gäller även resningsdomstolarnas avgöranden. För det första var det riktigt att besluta om resning när åklagarna ville ha det så. Och för det andra var det självklart riktigt att besluta om frikännande när åklagarna sedan lade ner åtalen. Det speciella med ärendet är att ingen domstol har prövat bevisningen mot Bergwall och kommit fram till att den inte håller.

 

DN skrev vidare i ledaren att jag yppade ”personliga åsikter” om Bergwall-fallet. Men därmed förleder DN läsarna att tro något som tidningen tydligen själv tror, nämligen att frågan om domstolsavgörandenas riktighet är en fråga om ”åsikter”. Så är det inte.