Quickologi

Sidor: 502
ISBN: 978-91-87513-27-5
Utgiven: 2015

Om boken

Quickologi är boken om rättsskandalen som var en villfarelse. Efter en snedvriden debatt om Quickärendet åren 2012 och 2013 blev boken nödvändig att skriva. Den kom till under år 2014 och publicerades i april 2015. Förhoppningsvis kan den fungera som en tankeställare för personer som litar alltför blint på majoriteten eller på de mest högljudda. Åsnan skriar högst, men lyssna inte på åsnan.

Extramaterial, rättelser, artiklar och bloggposter:

Göran Lambertz: Quickologi