Göran Lambertz

Biografi

Uppsalabo sedan 1971, dessförinnan Linköpingsbo och Kisabo. Född 1950. Gift med Susanne Thisted Lambertz. Tre barn: Petter Lambertz, f. 1973 bosatt i Stockholm, Karin Lambertz, f. 1977 bosatt i Uppsala och Hanna Lambertz, f. 1985 bosatt i Uppsala. – Jurist från Uppsala universitet. Jobbat på Uppsala tingsrätt, Svea hovrätt, Uppsala universitet och Justitiedepartementet (längsta tiden, totalt 17 år) samt som justitiekansler och i Högsta domstolen. – Har lagt upp denna hemsida framför allt för att där (här) presentera en del extramaterial till boken Quickologi (Fri Tanke förlag, 2015), som handlar om Quickärendet och den villfarelse som det blev. Skrev boken under år 2014 för att illustrera villfarelsen och försöka förstå hur den kunde uppkomma. – Engagerad på Waldemarsudde, Karolinska Institutet (etikrådet) och Katharinastiftelsen samt i FAR (disciplinnämnden), Alumnistiftelsen vid Juridicum i Uppsala, SISU, Institute for Cultural Diplomacy, SvJT, SvFF, UNT som kolumnist och Teklubben. Pensioneras den 28 februari 2017.