Rättelser och andra ändringar i Quickologi

av Göran Lambertz, den 14 maj 2015

Det är viktigt att min bok är korrekt. Därför är jag angelägen att korrigera alla eventuella fel så snabbt som möjligt. I listan nedan redovisar jag alla upptäckta fel och rättar dem.

Även vissa texter som inte innehåller fel bör ändras. Det gäller sådana avsnitt som riskerar att vilseleda läsarna eller där en metod som jag har använt för beräkningar eller bedömningar kan ifrågasättas.

Innehåll:

Detta är ett extramaterial till boken Quickologi.