Småfel

av Göran Lambertz, den 23 juli 2015

 

s. 22, femte raden nerifrån: Punkten ska bort före ”Till dessa kommer två döda pojkar vars namn är kända, men som …”

 

s. 155 första hela stycket, ska lyda: Till SvD:s faktakoll återkommer jag i kapitel 14, under rubriken Svenska Dagbladets faktakoll.

 

Detta är en rättelse till boken Quickologi. Se samtliga rättelser.