Quickärendet

Replik till DNs ledarsida

av Göran Lambertz
Publicerad i Dagens Nyheter 2013

Johannes Åman skriver på ledarsidan (9.1) att fallet Quick är en rättsskandal även om vi inte med säkerhet vet om Quick begick några mord. Så kan det visserligen vara. Men är det inte ändå som jag säger i min artikel i Sans? Att om domstolarna dömer en person som är oskyldig är det en betydligt allvarligare rättsskandal än om personen är skyldig? Åman menar att jag blandar bort korten när jag säger detta. Men jag tror han behöver tänka på saken en gång till.

I sitt angrepp på min artikel låtsas Åman inte om dess ämne, mediernas roll i Quick-ärendet. Jag pekar på tidningarnas två allvarliga fel. Det första var att man drog slutsatsen att Quick måste vara oskyldig (enligt DN 6.8 var detta ”pinsamt uppenbart”) och att det därför var fråga om en rättsskandal. Alla vet numera att det inte fanns tillräckligt stöd för en sådan slutsats. Och det andra var att tidningarna inte erkände sitt slutledningsfel utan gick till personangrepp mot den som hade avslöjat det. Man tog inte ens upp en diskussion om de viktiga sakfrågorna. Jag kan förstå att det inte är behagligt för DN att erkänna sina klavertramp. Men med det sanningsuppdrag som journalister har bör de kunna erkänna sina fel.

Johannes Åman skriver att jag agerar i strid med rättssamhällets grundläggande princip när jag säger att Quick kan vara skyldig trots att han har frikänts. Människor ska ju betraktas som oskyldiga tills de har bevisats vara skyldiga. Men Åman har missförstått principen rejält. Om en person har erkänt åtta mord och funnits skyldig av eniga domstolar efter noggrann bevisprövning, är det självfallet tillåtet att säga att han kan vara skyldig fastän han har tagit tillbaka sina erkännanden och frikänts sedan åklagarna valt att inte ta strid. Skulle det inte vara ganska egendomligt annars?

Bara en sak till. Hur har Åman egentligen kommit fram till slutsatsen att det tummades på gängse beviskrav i Quick-målen? Har han läst domarna om de åtta morden och resningsbesluten? Annars kan det vara dags.