Quickärendet

Replik till Thomas Olsson

av Göran Lambertz
Publicerad i Upsala Nya Tidning 2013

Sture Bergwalls advokat Thomas Olsson anser att jag ignorerar att hans klient har fått resning och friats från alla morddomar. Men tvärtom försöker jag få Olsson och andra att förstå vad detta faktiskt innebär – och framför allt vad det inte innebär. Bergwall ska betraktas som oskyldig, men besluten och domarna medger inte någon slutsats om verkligheten. Den som tänker efter förstår. Och självfallet kan man inte av frikännandena veta att åtalen och domarna var en rättsskandal.

 Olsson skriver: ”Således kan det konstateras att Sture Bergwall blev felaktigt dömd och att han blev det på grund av att domstolarna inte getts tillgång till det samlade bevismaterialet.” Man kanske kan tro att det är så, och sannolikt är det därför så många har hamnat fel. Ett resningsbeslut och en friande dom sedan åklagaren lagt ner åtalet betyder inte att domen var felaktig. Om åklagaren argumenterar för resning och friande vore det mycket anmärkningsvärt om domstolen skulle gå emot. Något sådant har såvitt jag vet aldrig hänt.

Det var i praktiken åklagarna som bestämde att de enhälliga lagakraftfunna domarna skulle rivas upp. Och det skedde med det enda nya att Bergwall hade tagit tillbaka sina erkännanden, utan att åklagarna ställde de svåra frågor som ska ställas och utan att de kollade fakta med den som hade drivit åtalet. Resningsåklagarnas agerande kommer att granskas senare. Nu nöjer jag mig med att konstatera att Olsson har fel.

Om det hela var en rättsskandal eller inte ska regeringens kommande granskning ge svar på. Jag ser fram emot detta och är säker på utfallet.

Thomas Olsson skriver att jag ägnar mig åt ”verklighetsfrånvänd bevisförvanskning”. Den som sluggar så har sällan torrt på fötterna. Olsson har det inte. Bevisen finns där för var och en att granska och värdera.