Bevisvärde, Quickärendet

Bevisvärdena i de åtta mordfallen

av Göran Lambertz
Publicerad tisdag 9 maj 2017

Jag har tidigare beräknat bevisvärden för fyra av de åtta mord som Thomas Quick dömdes för. Nu har jag gjort motsvarande beräkningar för övriga fyra. En promemoria med dessa beräkningar finns i Extramaterialet till Quickologi, punkt 22, se goranlambertz.se/book-extra/berakningar-av-bevisvardet-i-fallen-gry-storvik-trine-jensen-och-makarna-stegehuis/. Beräkningarna är naturligtvis högst ungefärliga, men man kan vara relativt säker på att bevisvärdena ligger på ungefär den nivå som jag har  kommit fram till.

 

Sammanfattningsvis är bevisvärdena, enligt mina beräkningar, dessa:

Therese Johannessen: ca 99,99 % när hänsyn har tagits till sex bevis

Johan Asplund: ca 99,99 % när hänsyn har tagits till fem bevis

Charles Zelmanovits: ca 99,71 % när hänsyn har tagits till sex bevis

Yenon Levi: ca 98,27 % när hänsyn har tagits till sex bevis

Gry Storvik: ca 99,21 % när hänsyn har tagits till sex bevis

Trine Jensen: ca 99,93 % när hänsyn har tagits till fem bevis

Janny och Marinus Stegehuis: ca 99,87 % när hänsyn har tagits till sex bevis