Dokument angående hundsöken

av Göran Lambertz, den 14 maj 2015

Här lägger jag in en del dokument som rör en av de viktigaste bevisomständigheterna i Quickmålen, sökningarna med s.k. liksökhund. Först finns några dokument som gäller sökningarna vid Främby udde utanför Falun, därefter tre dokument som gäller sökningarna på Vidåsberget i Sågmyra utanför Falun. Kvaliteten på dokumenten är inte alltid den bästa, men det som är viktigt framgår.

Min avsikt är att inom inte alltför lång tid publicera en analys av hundsökens bevisvärde. Det finns en sådan analys i boken (s. 243–251), men den behöver fördjupas i vissa avseenden.

 

Vallnings-PM Främby 2000

Hundsök prot 001020

Levnadsstig skiss

Förhör levnadsstig

Vidåsberget hundsök 981020

Detta är ett extramaterial till boken Quickologi.