Åklagare, Brottsutredningar, Förundersökning, Frihetsberövande, Häktningsförhandling, Objektivitetsplikt, Överklagande, Skadestånd, Trovärdighet

Extrabetraktelse med överklagande av domen i mitt mål mot staten

av Göran Lambertz
Publicerad onsdag 15 december 2021

Som jag skrev i en Extrabetraktelse den 3 december förlorade jag mitt skadeståndsmål mot staten. Då skrev jag att jag sannolikt inte skulle överklaga domen utan lägga denna sak bakom mig. Men efter att ha läst domen noggrannare bestämde jag mig för att ändå överklaga den. Det beror på två saker, dels att domen innehåller så många fel, dels att det finns två viktiga principfrågor som kan bli besvarade i målet.

Principfrågorna är dessa:

1. Vilken utredning med inriktning på anmälarens trovärdighet måste åklagaren göra före beslut om anhållande (och tillhörande tvångsåtgärder som husrannsakan, beslag och avstängning av bostad) för att uppfylla sin objektivitetsplikt, särskilt det krav som Åklagarmyndigheten uppställer att trovärdigheten i anmälarens berättelse måste kontrolleras?

Jag menar att objektivitetsplikten medför att polis och åklagare före ett beslut om anhållande måste göra den utredning som motiveras av omständigheter som kan skapa osäkerhet om anmälarens trovärdighet, de svar som hon lämnar i förhören och hennes tidigare eventuella förekomst i liknande ärenden.

2. Är åklagaren skyldig att ge domstolen en i huvudsak objektiv bild av utredningen vid sin presentation under häktningsförhandlingen?

Jag menar att svaret på den frågan är ja. Åklagaren har en sådan skyldighet även om domstolen och försvaret har fått handlingar som innehåller allt material av betydelse.

För den som är intresserad, så här ser mitt ganska långa överklagande ut:

Överklagande 211214 pdf