Demonstrationer, Extrabetraktelser, Koranen, Polisen, Samhällsproblem, Våld, Yttrandefrihet

Extrabetraktelse om att göra det lätta svårt

av Göran Lambertz
Publicerad onsdag 18 maj 2022

I går hörde jag på nytt en diskussion om koranbränningarna, motdemonstrationerna och våldet. Och det sades på nytt att motsättningarna och våldet, inte minst det mot polisen, är ett besvärligt samhällsproblem.

Men det är inte konstigt att motsättningarna finns och att reaktionerna är starka. Och frågan om hur samhället ska hantera saken är i grunden lätt att besvara. Så här är det, och så bör det också vara:

1. Tillåt alla demonstrationer och yttranden som inte är olagliga, inkl. koranbränningar, bibelbränningar o.d.

2. Tillåt motdemonstrationer och andra protester som inte går över gränsen för det lagliga, dvs. tillgriper våld.

3. Ingrip effektivt och proportionerligt mot misshandel, skadegörelse och andra brott.

4. Se till att samhället har resurser för ett ingripande enligt punkt 3.

Punkterna 1 och 2 är i grunden helt okomplicerade. Problemen finns som oftast i den praktiska hanteringen och resurstilldelningen, dvs. i punkterna 3 och 4.

Låt oss inte blanda ihop det lätta med det svåra. Då blir det gärna så att vi gör det lätta svårt.