Extrabetraktelser, Krister Petersson, Misstankar, Oskuldspresumtionen, Palmemordet, Palmeutredningen, Per Lennerbrant, Stig Engström

Extrabetraktelse om att JO:s Palmebeslut missförstås

av Göran Lambertz
Publicerad söndag 27 juni 2021

Den 22 juni kom JO Per Lennerbrants beslut med anledning av chefsåklagare Krister Peterssons beslut att lägga ner Palmeutredningen och, i samband med det, utpekandet av Stig Engström som sannolik gärningsman. JO var mycket kritisk till hur chefsåklagaren presenterade sitt beslut att lägga ner förundersökningen.
--
Den viktigaste kritiken gällde att Stig Engström vid presskonferensen framställdes som skyldig till mordet, att det innebar en kränkning av Engströms grundläggande rätt att bli betraktad som oskyldig enligt den s.k. oskuldspresumtionen, att åklagaren kunde ha presenterat sitt beslut på ett annat sätt (bl.a. genom att tydligare klargöra att Engströms skuld inte var bevisad och att mordet därför inte var löst) och att mer borde ha gjorts för att tillvarata Stig Engströms intressen därvidlag.
--
Att jag skriver om detta beror på att JO:s beslut har missförståtts av många. Man har trott att JO var kritisk mot att Palmeutredningen lades ner på grund av misstankarna mot Engström. Upsala Nya Tidning skriver t.ex. i sin ledare i dag: ”Stig Engström kan ha mördat Olof Palme. Men det kan många andra också ha gjort, vilket är JO:s poäng. Att presentera en lösning som ett försök att få en ’slutpunkt’ kan kanske tillfredsställa ett fåtal, till priset av ett möjligt förtal av avliden person som saknade anhöriga. För många andra kommer efterforskningarna och konspirationerna om mordet på Olof Palme att fortsätta med oförminskad styrka.”
--
Detta är en fullständig missuppfattning av JO:s beslut. Det var inte på något sätt ”JO:s poäng” att många andra kan ha begått mordet. JO säger över huvud taget inget om det. Tvärtom säger JO att hans beslut inte tar sikte på åklagarens bedömning att Stig Engström är misstänkt eller att förundersökningen lades ner. Observera det som sägs i sista meningen i första stycket ovan, vilket är ett citat ur beslutet och själva kvintessensen i det: JO var kritisk till hur chefsåklagaren presenterade sitt beslut.
--
En gång till: JO kritiserade inte
att Palmeutredningen lades ner på grund av misstankarna mot Stig Engström.

Copyright © 2015-2022 Göran Lambertz