Extrabetraktelse om NMR:s demonstrationstillstånd

av Göran Lambertz
Publicerad fredag 24 augusti 2018

Ursäkta, men ibland tycks vi jurister behövas mer än annars i debatten. Som nu, när det gäller demonstrationstillståndet för NMR i Stockholm i morgon lördag. Både politiker och medier vill lösa problemet, för det är verkligen ett problem. Men de vill lösa det på ett sätt som inte stämmer med lagen.

 

Polisen gav Nordiska motståndsrörelsen demonstrationstillstånd. Start och avslutning ska ske vid Kungsholmstorg. Sex politiska partier i Stockholm överklagade. I dag beslöt Förvaltningsrätten i Stockholm att inte ändra polisens beslut.

 

I kvällens nyhetssändningar var bl.a. Annie Lööf mycket kritisk. Hon menar att det är orimligt att nazisterna får demonstrera mitt i valrörelsens slutskede och mitt i Stockholm. I morgondagens huvudledare säger DN samma sak under rubriken ”Låt inte nazisterna ockupera demokratins rum”.

 

Vad är det då som gäller? Jo, enligt ordningslagen får tillstånd vägras bara ”om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten”. Polisen har bedömt att man kan upprätthålla ordningen och säkerheten. Och följaktligen gett tillstånd. Förvaltningsrätten fann inte skäl att ifrågasätta polisens bedömning.

 

Annie Lööf, DN och andra argumenterar nästan som om lagen inte fanns. DN skriver t.ex.:

 

”Nazismen står inte bara där och lyssnar. Den har inte behov av att andra lyssnar, den är inte en ideologi som försöker övertyga med argument. Den hotar, den misshandlar, lemlästar och mördar. Det är inbyggt i den nazistiska ideologin att man inte får, utan bör, göra så med dem som tycker eller är annorlunda. För nazister finns inget absolut människovärde. [---] Att sprida nazism är hets mot folkgrupp, ett allvarligt brott där fängelse är normalstraffet. [---] Det är orimligt att en terrorsekt gång på gång ska få förvandla det offentliga rummet till nazistiskt territorium.”

 

Jag håller med. Det är orimligt att nazisterna får demonstrera mitt i Stockholm en lördag två veckor före valet. Men lagen är som den är, och polisen får inte vägra tillstånd om det inte är ”nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten”.

 

Så var är felet? Jo, i lagen. Polisen borde kunna vägra demonstrationstillstånd exempelvis när det är sannolikt att det kommer att begås brott vid demonstrationen. I nazisternas demonstration kommer man med stor sannolikhet att begå brottet hets mot folkgrupp. Och därför hade demonstrationen kunnat hindras om lagen hade varit lite annorlunda.

 

Det är politikernas sak att se till att lagen är sådan som vi vill ha den.

 

DN skriver att det hade funnits ”möjlighet för polisen att neka demonstrationstillstånd” med tanke på hur nazisterna gång på gång avviker från angivna vägar, tar till våld och utgör en säkerhetsrisk för andra. Argumentet att det hade funnits ”möjlighet” för polisen att neka tillstånd antyder att polisen ska ta andra hänsyn än dem som lagen föreskriver. Så ska vi inte ha det.

 

Så ändra ordningslagen. Men acceptera den lag som gäller så länge den gäller.