Extrabetraktelser, Oklarhet, Regler, Skyltar, Språk, Tolkning

Extrabetraktelse om tolkningen av en skylt

av Göran Lambertz
Publicerad måndag 7 juni 2021

En kanske något miljöskadad f.d. lagstiftare skickade i dag följande fråga till Trafikkontoret i Malmö. Vad tror ni att de svarade?

Hej!

Jag och min partner diskuterade vad en trafikskylt i Malmö betyder. Kan vi få ett svar från Trafikkontoret?

Det rör sig om en skylt av typen ”Fordonstrafik förbjuden”. Under det runda förbudsmärket finns en "förklaring" och frågan är om förklaringen är en precisering av förbudet eller ett undantag från det.

På den undre (förklarande) skylten står: ”Gäller ej behörig trafik kl. 7–16”. Betyder detta att trafiken i princip är förbjuden alltid men att behörig trafik är tillåten mellan kl. 7 och 16, dvs. att texten formulerar ett undantag? Eller betyder den att ej behörig trafik är förbjuden kl. 7 – 16 och att all annan trafik är tillåten, dvs. att skylten formulerar en precisering? Skulle alltså ett tänkt kolon stå efter ”Gäller ej” eller efter ”Gäller”? Den av oss som för tillfället bestämde tolkade skylten på det senare sättet, och vi körde därför (efter kl. 16) in på gatan. Bröt vi mot skyltens regel eller inte?

Man skulle kunna tänka sig att skylten lät sig tolkas med förnuftsargument. Men man kan ju tänka sig två varianter där också. Antingen har man inget emot trafik öht på kvällar och nätter men vill slippa den kl. 7 – 16 t.ex. för att det då pågår skola eller annan verksamhet i fastigheterna som störs mycket av biltrafik; dock måste den behöriga trafiken få tillträde även då (preciseringstolkningen, dvs. kolon efter "Gäller"). Eller också vill man slippa ALL trafik på gatan, t.ex. därför att man har haft problem med buskörning, men vill (kanske måste) tillåta behörig trafik mellan kl. 7 och kl. 16 t.ex. därför att det då pågår verksamhet i fastigheterna som fordrar viss trafik (undantagstolkningen, dvs. kolon efter "Gäller ej").

Tacksam för svar!

Bästa hälsningar
Göran Lambertz
glambertz@hotmail.com
070 3128831

PS Vill man slippa tolkningsproblemet kan man antingen sätta in ett kolon på "rätt" plats eller skriva om meningen. Man kan då skriva "Gäller ej för behörig trafik 7 – 16" (undantagstolkningen) eller "Gäller bara för obehörig trafik 7 – 16" (preciseringstolkningen).

Och nu har svaret kommit! Så här: "Tack för bild! Det är inne på privat mark. Om du är intresserad av att höra vad markägaren menar med vägmärkena och kombinationen av dessa får du höra av dig till fastighetsägaren." - Jaha ja ... jag bryr mig nog inte om att höra med fastighetsägaren. Tolkningsfrågan får kvarstå.