Extrabetraktelser, Konstitutionen, Skjutningar, Supreme Court, USA, Vapen

Extrabetraktelse om USA:s vapenlagar

av Göran Lambertz
Publicerad torsdag 23 juni 2022

Den amerikanska högsta domstolen har slagit fast att staten New Yorks lag om begränsningar i rätten att bära vapen strider mot konstitutionen och inte får tillämpas. Det framstår som vansinnigt, men domstolen (som kom fram till detta med 6 röster mot 3) kan knappast kritiseras. I USA skyddas nämligen rätten att bära vapen av en ganska enkel och tydlig regel i konstitutionen (dess andra tillägg): ”Folkets rätt att bära vapen ska inte inskränkas.”

Jag har visserligen förenklat regeln lite grand (den har en inledning). Men Högsta domstolens tolkning framstår som helt rimlig så som bestämmelsen är skriven. Att regeln är tokig är inte domstolens fel.

Nej, felet är den amerikanska lagstiftarens. Bestämmelsen tillkom 1791, för över 200 år sedan. Den borde ha upphävts för länge sedan, och när det nu inte har skett så är det dags. För hur kan en kongress med i huvudsak kloka människor låta en sådan regel bestå? Med de problem som landet har med dödliga skjutningar kan inte särskilt många på allvar tro att det som vapenlobbyn hävdar är rätt i en helt annan tid än när bestämmelsen tillkom.

Bestämmelsen kan upphävas om det läggs fram ett förslag av två tredjedelar av både senatens och representanthusets ledamöter. Sedan förslaget lagts fram ska det godkännas av tre fjärdedelar av både senatens och representanthusets ledamöter. Det krävs alltså många, men det går att få bort en regel som är uppenbart både föråldrad och skadlig.

Amerikanska lagstiftare, nu har ni fått ytterligare en spark i baken. Gör äntligen det enda rätta.

--

Tillägg: Lagstiftaren tog sig samman redan samma dag. Genom detta beslut kommer man faktiskt en bit på väg: Senate breaks partisan gridlock