Anklagelser, Bedrägeri, Bedrägerier, Fabriksåterställning, Förtal, Fredagsgbetraktelser, Ljudfiler, Lögner, Meddelanden, Trovärdighet

Fredagsbetraktelse

av Göran Lambertz
Publicerad fredag 26 mars 2021

Om lögner och försök till bedrägerier

1. Det här är ett allvarligt inlägg och jag har funderat mycket över om jag skulle skriva det eller inte. Inlägget motiveras främst av den väldiga ilska som kommit och den hårda kritik jag fått för att ha kallat den kvinna som anmält mig – EP – för ”lögnerska och bedragerska”. Men inlägget motiveras också av att anklagelserna mot mig upprepas i offentligheten; ”ingen kan veta vad som verkligen har hänt, varför ska man tro just honom”. I en artikel i Aftonbladet på torsdagen fortsatte hon själv att anklaga mig för våldtäkt.

2. Efter kritiken, ilskan, insinuationerna och anklagelserna har jag måst ställa mig frågan hur mycket jag ska offentliggöra av det som verkligen hände, framför allt av bevisningen för lögnerna och bedrägerierna. Då närmar jag mig förtalsgränsen på ett annat sätt än om jag bara använder epitet som lögnerska och bedragerska. Och jag måste ställa mig frågan på fullt allvar: Är det rentav förtal att berätta?

3. Enligt min uppfattning måste det vara försvarligt (dvs. inte förtal) för den som har tillvitats ett allvarligt brott (som jag i det här fallet), och dessutom utsatts för hård offentlig kritik för att ha använt elaka epitet och anklagats för att nog ha begått våldtäkten ändå, att berätta åtminstone en del om de omständigheter som motiverar de epitet som jag använt. Om man därtill inte namnger personen i fråga och inte berättar om de allra mest integritetskränkande detaljerna, då befinner man sig enligt min mening klart på rätt sida om förtalsgränsen.

4. Därför har jag bestämt mig för att skriva här helt kort vad det var som hände och varför jag kallar EP för lögnerska och bedragerska. Jag förväntar mig inte att kritiken mot mig tystnar för det, så fungerar det inte och kanske blir den rentav ännu hårdare. Men min bedömning, som jag litar på, är att det är både tillåtet och motiverat i ett sådant här fall att berätta. Den hårda kritiken, de kränkande tillmälena och de fortsatta anklagelserna har gjort det näst intill nödvändigt för mig att offentligt säga som det är.

5. Själv vet jag att EP är en lögnerska och bedragerska på grund av vad jag har varit med om. Men jag har förstått att inte så många detaljer har kommit ut och att de flesta därför inte har fått klart för sig vad hon har gjort. Nu efteråt känner jag mig säker på att hennes avsikt var att få mig i säng och att sedan kanske använda det material hon samlat in och redigerat i syfte att anmäla mig för våldtäkt. Huruvida hon var helt bestämd på att göra det ända från början, eller om hon bara ville hålla möjligheten öppen, det vet jag inte.

6. EP spelade in stora delar av hennes och min samvaro på julafton och juldagen i sin telefon. Det gjorde hon utan att berätta det för mig. På samma sätt gjorde hon i ett mål där dom meddelades år 2018. Varför talar man inte om för de personer man umgås med att man spelar in samtalen på sin telefon?

7. Efter att ha gjort inspelningarna, och efter anmälan mot mig för våldtäkt, kom EP plötsligt på inför det tredje av fyra polisförhör att hon ju hade ljudfiler i telefonen. Så sa hon. Men hon gjorde likadant 2018. Och i båda fallen skickade hon in utvalda delar av ljudfilerna till Polisen. På frågan om det fanns fler ljudfiler svarade hon att hon inte visste.

8. Dagen efter att hon hade skickat ljudfilerna till Polisen lät hon fabriksåterställa mobilen ”på grund av mjukvarufel” så att alla eventuella ljudfiler försvann, och därtill i stort sett allt annat material än textmeddelanden. En sådan fabriksåterställning ”på grund av mjukvarufel” gjorde hon också, vid en passande tidpunkt, i 2018 års mål.

9. Efter fabriksåterställningen fanns det bl.a. meddelanden kvar i telefonen. När Polisen samlade in dessa och lät skriva ut dem visade det sig att det saknades vissa viktiga meddelanden.

10. Saknades gjorde bl.a. ett meddelande som visade att EP inte alls var redlöst berusad vid tidpunkten för ”våldtäkten”. Det hade hon annars själv hävdat. Och hon hade åberopat vittnesmål av en kamrat, LV, som sagt att EP vid ett videosamtal någon halvtimme tidigare var redlös och slocknade. Men nu visade det raderade meddelandet att hon talade med kamraten i telefon en halvtimme ungefär efter den påstådda redlösheten, och även skickade meddelanden till sin f.d. sambo (de raderade meddelandena hittades i hans telefon). I ett av meddelandena stod det "Göran är aspackad".

11. I telefonen saknades även meddelanden från den 26 och 27 december. I varje fall den 27 messade hon med både den f.d. sambon och kamraten LV. Så där måste meddelanden ha raderats, okänt för mig varför.

12. EP har gjort minst fyra anmälningar om våldtäkt eller liknande brott sedan 2015. Ingen gång har hon uppnått sitt syfte, främst (tror jag man kan säga) för att hon inte bedömts tillräckligt trovärdig. Hennes berättelser från tre av tillfällena är likartade med bl.a. minnesluckor och plötsliga uppvaknanden då enligt henne något övergrepp sker.

13. Det är dokumenterat att hon i ovanligt stor utsträckning använder smålögner av olika slag. Sådant brukar tyda på låg allmän trovärdighet.

14. Det finns mer bevisning, men jag tror det räcker med det jag har berättat. Kanske kan jag tillägga att hennes beteende under ”våldtäkten” var allt annat än det hon själv sagt. Hennes berättelse var helt och hållet lögnaktig. Det kan jag inte bevisa, men jag vet att det var så eftersom jag var med, och jag har mycket starka minnen av vissa detaljer.

15. Jag tror att denna sorts beteenden bör beivras. Jag anmälde EP för falsk tillvitelse under utredningen mot mig, men åklagaren lade ner anmälan strax efter att hon lagt ner utredningen mot mig. Kanske blir resultatet annorlunda om alla vi fyra som EP anmält för brott (varav tre gånger våldtäkt) gör en gemensam anmälan.