Granskning, Kevinärendet, Mediegranskning

Granskningsnoteringar efter dokumentär nr 2

av Göran Lambertz
Publicerad torsdag 11 maj 2017

Jag har inte hunnit granska del 2 av dokumentären om Kevins död tillräckligt noga för att kunna besvara alla de frågor som jag själv ställde inför programmet (se föregående bloggpost). Men jag har noterat följande:

 

1. Dan Josefsson sa: Förundersökningen blev aldrig offentlig. Nästan ingen har läst förundersökningsprotokollet. Det som är känt kommer i princip från en enda person, förundersökningsledaren Rolf Sandberg. – Här finns en antydan om att Rolf Sandberg själv svarar för det som är känt och därmed kan ha manipulerat det eller i varje fall sagt lite som han vill. Men förundersökningsprotokollet och videoinspelningar finns ju och kan granskas. Där tycks det allra mesta av betydelse finnas bevarat.

 

2. Dan Josefsson sa: ”Under bilfärden säger Robin att han också har saker att berätta.” (Robin är den yngre pojken, Christian den äldre. Weine är pappan och Eva är bonusmamman.) Med detta vill Dan J säga att Robin inte sagt något tidigare, t.ex. första kvällen. Men detta kan inte vara oomstritt eftersom Christian i ett tidigt polisförhör (och även enligt Dan J) sa att Robin berättat redan första kvällen.

 

3. Dan Josefsson sa: ”Barnen har inte sagt något om detta tidigare.” (Om att Christian redan första kvällen sagt att de såg Kevin mördas.) Detta är uppenbarligen ett för långtgående påstående eftersom Christian sa i polisförhör att han berättade redan första kvällen. Eva är numera osäker på vad Christian berättade. Även Weine är något osäker.

 

4. Oavsett om pojkarna berättade det redan samma kväll eller inte, tycks det helt klart att båda sa i ett tidigt skede att de sett det som hände. Såvitt hittills har framgått är det inte några andra som har berättat att de sett något. Påståendena om ett justitiemord har därmed inte någon grund om man utgår från vad som hittills har visats i dokumentärerna. Än så länge får det lämnas öppet om det finns annat som gör påståendena befogade.

 

5. Det står helt klart att pojkarna inte har något alibi i egentlig mening, även om den 10-årige pojkens berättelse ska tillmätas betydelse. I detta sammanhang har de uppgifter som förekommit om pojkarnas kläder när de kom hem betydelse.