Håkon Grøttland, John B. Ottersen, Norska utredningen, Quickärendet

Håkon Grøttland och John B. Ottersen om Quicksaken i Norge

av Göran Lambertz
Publicerad tisdag 6 juni 2017

I dag på den svenska nationaldagen publicerar jag med författarnas medgivande en betraktelse på norska. Den är skriven av två av de norska polismän som arbetade allra mest med utredningen om mordet på Therese Johannessen. Betraktelsen har tidigare varit förbehållen en norsk läsekrets, men jag tror det kan vara intressant även för svenska läsare att se hur Håkon Grøttland och John B. Ottersen ser på Quickärendet. Det gäller då särskilt den utredning som gjordes i Norge som ett slags svans till Bergwallkommissionen.

 

Jag tar in en del av texten nedan.

 

"Arbeidsmetodikken som ble benyttet under granskningen dreide seg i det alt vesentlige om å finne omstendigheter i etterforskningen som kunne kritiseres.  Det ble gjort dypdykk helt ned på mikronivå, og til slutt konkluderes det i tråd med det som var ønskelig ut fra mandatet.

Granskningskommisjonen har valgt bort avgjørende informasjon som var en del av bevisbildet. Om denne informasjonen hadde vært tatt med i betraktningen, kan man ikke underslå betydningen det ville ha fått for senere konklusjoner.  I Theresesaken gjelder det en rekke unike, eksklusive detaljer blant annet om jenta og stedet hun forsvant fra - og som øverste påtalemyndighet i begge land har lagt stor vekt på.

Karakteristikken av de personer som var sentrale i etterforskningsarbeidet og i psykoterapien er av lite flatterende art. En kan undre seg over hva kommisjonens motiv har vært for å omtale politifolk og terapeuter med et så pass ironisk snitt som granskningsrapporten gir uttrykk for.

Feilen som ble begått under etterforskningen av Thomas Quick hevdes å være utstrakt søk og bruk av bekreftelsesinformasjon. Det er her granskningskommisjonen møter seg selv i døra. Den etterlater et inntrykk av at det er nettopp verifisering av egne hypoteser som er målet, når den med finmasket trål gir seg i kast med etterforskningsmaterialet.

Nærmest selvfølgelig blir funnene granskningskommisjonen gjør tendensiøse når kompasskursen allerede er satt."

 

Hela betraktelsen finns här: http://goranlambertz.se/articles/betraktninger-om-granskningen-av-de-norske-thomas-quick-sakene/