Förtal, Granskning, Kevin, Kevinärendet, Mediebedrägeri, Mediegranskning

Jag anklagar!

av Göran Lambertz
Publicerad fredag 19 maj 2017

Mediebedrägeriet

 

Jag anklagar SVT för mediebedrägeri. Efter min granskning på kvällen den 17 maj av dokumentären om 4-årige Kevins död (se blogginlägg igår), har jag fått kunskap om två förhållanden som innebär att SVT har gjort sig skyldigt till allvarligt döljande av viktiga omständigheter i utredningen. Det handlar om ett mediebedrägeri.

 

Det rör sig om

1. ett bedrägligt urval av uppgifter ur (åtminstone) ett av polisförhören

2. underlåtenhet att nämna ingående skriftliga beskrivningar av pappan från samtal med 7-åringen efter att förundersökningen lagts ned

 

Jag specificerar något av innehållet här trots att uppgifterna är känsliga och pekar ut två små pojkar. Jag gör detta

dels för att uppgifterna finns tillgängliga för polis och åklagare i den återupptagna förundersökningen och kommer att vara en del av underlaget för kommande beslut,

dels för att uppgifterna fanns tillgängliga för SVT när dokumentären gjordes,

dels för att liknande uppgifter förekom i dokumentären,

dels för att uppgifterna har betydelse om anspråk ska framställas mot SVT för förtal (se nedan)

och dels för att det är synnerligen angeläget att vårt svenska public service tv-företag slutar med detta slags bedrägerier där jag tror att man kalkylerar med att kunna komma undan därför att ingen kommer att avslöja uppgifter av det slag som jag nu väljer att presentera.

 

 

Urvalet ur ett av polisförhören

 

I ett av de långa förhör med 7-åringen (Christian) som visades i den tredje delen av dokumentären tog SVT fram några avsnitt där pojken var plågad och inte berättade något av värde. I andra delar av detta förhör säger pojken bl.a. följande, som inte visades (citaten är inte exakta eftersom jag skrev när jag fick texten uppläst för mig, en del är också utelämnat, texten kan komma att preciseras senare):

 

Förhörsledaren: Vad ritade du?

Christian: Att han inte orkade andas.

F: Det var pallarna du ritade för pappa?

C: Och så var det när han inte orkade andas.

 

F: Vad var det för någon karta?

C: Allt ville jag visa.

F: Var det pallarna eller bryggan?

C: Pallarna. Och så var det …. när han orkade inte andas.

F: Ritade du det där för pappa?

C: Ja.

 

F: Och ni höll nåt mot halsen?

C: Det var Robin, han höll foten mot halsen.

 

C: Då orkade inte Kevin andas.

F: Hur märkte du att han inte orkade andas?

C: Han sa med konstig röst.

 

Jag antar att SVT kommer att invända att man inte visade detta eller berättade om det därför att uppgifterna inte hade något värde, då de ju hade pressats fram. Jag ber läsarna att i så fall själva värdera denna invändning, som ju liknar ett par av de invändningar SVT gjort mot annan kritik. Och jag ber framför allt läsarna att bedöma om SVT:s invändning är ett godtagbart försvar för det urval som SVT gjorde från förhöret.

 

 

Ingående skriftliga beskrivningar som pappan gjort

 

Pappan gjorde anteckningar både under polisutredningen och efter. Ett par veckor efter att utredningen hade lagts ned tillhandahöll han ungefär 60 sidor text, varav mycket var skrivet efter att polisförhören hade avslutats.

 

Enligt anteckningarna berättade Christian för sin pappa ingående om hur det hela hade gått till. Han sa att en tredje pojke varit med (här kallad A). På pappans fråga ”Vilka var det som dödade?”, svarade Christian ”Jag och A”. Och på frågan ”Vilka bar?” svarade Christian ”Jag och A, och Robin tittade på”.

 

 

Övrig hittillsvarande kritik

 

Till detta kommer de punkter som jag förde fram i min granskning den 18 maj och som innebär att SVT

– sökt förminska betydelsen av pappans berättelse och skiss

– vilseledande påstått att ”pojkarna inte sagt något tidigare” (dvs. samma kväll)

– ställt tydligt ledande frågor av typen ”Du var sönderstressad?”

– inte nämnt att minst hälften av förhören berodde på att föräldrarna hörde av sig

– underlåtit att nämna att Eva varit oroad över Christians farliga beteende

– gett tittarna intrycket att polisen missade ett alibivittne

– gett tittarna intrycket att utredarna uppfattade pojkarna på radikalt olika sätt

­– vilselett om innebörden av förhörsledarens uttalande att det var nåt som inte stämde

– lämnat vilseledande uppgifter om hur barn normalt förhörs

– gett det vilseledande intrycket att Rolf Sandberg ensam stod för allt som berättades

– utan tillräcklig grund förmedlat intrycket av ett justitiemord

 

 

SVT:s ansvar för Dan Josefssons påståenden om lögner m.m.

 

Jag anklagar också SVT för förtal av Rolf Sandberg.

 

SVT:s reporter Dan Josefsson har i flera program uttalat sig starkt förklenande om särskilt Sven Å Christianson och Rolf Sandberg. Om Sandberg sa han t.ex. i Aktuellt den 17 maj:

 

– Rolf Sandberg har alltså ljugit i arton år. Han gör en kalkylerad lögn, en väldigt avancerad lögn.

 

– Det finns inte någon som helst bevisning mot dom. Allt är fabricerat. Jag skulle säga att det här slutar med ett kalkylerat bedrägeri som den här mannen alltså står för.

 

– Han hade ju fått sparken. Han hade ju alla skäl att göra det här. Han har ingen som helst respekt för sanning, hederlighet och vanlig mänsklig anständighet. Det här är en mycket ful filur.

 

Detta är ett brottsligt förtal av Rolf Sandberg som den ansvarige utgivaren för programmet svarar för rättsligt. En fråga blir, till att börja med, om den ansvarige utgivaren kommer att be Rolf Sandberg om ursäkt för Dan Josefssons förlöpningar och om företaget kommer att erbjuda någon kompensation.

 

Det kan gärna sägas att intervjuaren, Nike Nylander, gjorde ett mycket skickligt jobb när hon intervjuade Dan Josefsson.