Kulturer, Poliser, Resor, Trafiken, USA

Poliser och kulturer

av Göran Lambertz
Publicerad tisdag 30 juni 2015

Här i USA ser man ständigt poliser. På vägarna och i städerna, i gathörn och på cyklar. Man kunde tänka sig att det skulle kännas lite repressivt och övervakat, men så är det faktiskt inte. Poliserna är hjälpsamma och trevliga, och de smälter in. Självklart finns det undantag, men mitt huvudintryck av polistätheten är väldigt positivt. Många lugna och trevliga poliser skapar trygghet.

Så varför finns det så många fler poliser här än hemma, när de offentliga intäkterna och utgifterna är så mycket högre hemma än här? Självklart beror det delvis på att mycket av svenska skattepengar går till sjukvård, socialtjänst, utbildning, äldrevård och annat som kostar mycket mindre för skattebetalarna här än hemma. Men jag tror det är en felprioritering att ta bort poliserna från storstadsgatorna, vägarna och småorterna, som vi har gjort.

Att USA är stort kan man säga hur många gånger som helst och ändå aldrig upphöra att förvånas över kontrasterna. Att komma till New Mexico och Arizona är nästan som att komma till ett nytt land jämfört med södern i övrigt. Både spansk/mexikansk och indiansk kultur har en helt annan, och självklar, ställning här. (Jag skriver "här" för att vi just nu är i ett mycket trivsamt Tucson, Arizona.) Och arkitekturen här är till stora delar annorlunda, bl.a. med massor av hus i s.k. adobe (en blandning av röd lera, aska och vatten).

Men vägarna är lika raka, breda och fina. Och poliserna är lika många.