Bevisvärden, Quickärendet, Sannolikheter

Reviderade beräkningar

av Göran Lambertz
Publicerad torsdag 30 juli 2015

Några intresserar sig för bevisvärden i Quickmålen. Framför allt för de personer som har ett sådant udda intresse vill jag informera om att jag nu har reviderat de båda promemorior om detta, "Bevisvärdet av hundsökningarna" och "Bevisvärdet av kunskapstestet", som ligger här på hemsidan. De finns i Extramaterialet till min bok Quickologi.

 

Revideringarna beror framför allt på att jag har fått en del synpunkter på bedömningarna och beräkningarna, men också på att jag har tänkt igenom frågorna en gång till och dessutom kollat upp några saker som släpade i de tidigare versionerna av promemoriorna.

 

Jag justerar nu ner siffrorna för bevisvärdena lite grand. En sammanfattning av värdena för de båda bevisen ser ut så här:

 

"Det går att beräkna den samlade sannolikheten utifrån dels hundsökningarna, dels kunskapstestet, för att Quick skulle ha ljugit om alla morden. Denna sannolikhet kan, enbart bedömd utifrån dessa båda bevis, beräknas till i storleksordningen 0,00015 x 0,06 = 0,000009, eller knappt en på 100 000. Sannolikheten för att han talade sanning beträffande åtminstone något av morden kan då på motsvarande sätt, utifrån de nu aktuella båda bevisen, anges till i storleksordningen 99,999991. Övriga bevis tillkommer, liksom ursprungssannolikheten."