Johan Norberg, Lycka, Nedstämdhet, Positiv dagbok, Sinnestillstånd, Söndagsbetraktelser, Stimulans, Tankestyrning

Söndagsbetraktelse nr 138

av Göran Lambertz
Publicerad söndag 14 januari 2018

I den förra söndagsbetraktelsen listade jag sex regler för lycka. Det är principer som andra har formulerat men som jag ställer mig bakom:

 

1. Om du blir bedrövad eller arg så är det inte händelserna som gör det, utan din uppfattning om dem.

2. Om oro: gör något åt det som du kan, ignorera resten.

3. Acceptera fakta, men var inte passiv.

4. Välj "vems barn du vill vara".

5. Genomför en morgon- och kvällsritual.

6. Styr dina tankar till det som du har.

 

Många gillade reglerna. Men en person gjorde ett viktigt påpekande som jag gärna vill följa upp.

 

De sex reglerna handlar om sådana i och för sig mycket viktiga aspekter på livet som att komma bort från negativa tankar, oro och oförnuft. Och om att skapa ordning, struktur och disciplin i tänkande och handlande. Men frågan om lycka eller inte beror ofta på annat. Och en viktig aspekt är känslan av välbefinnande i vardagen, i stunden.

 

Hur man känner sig beror för flertalet mest på livets "avgörande omständigheter". Som framgång, sjukdom, kärlek, arbetstrivsel, sorg, förhoppningar, bekymmer, otrygghet, närhet, underbara händelser osv. Men vi är olika också. Somliga känner sig nästan alltid glada och nöjda, andra tvärtom.

 

Så livssituationen och den egna konstitutionen betyder nog mest. Men även i övrigt kan sinnestillståndet variera mycket, och det är det som jag intresserar mig för här. Frågan är: Vad kan vi göra för att känna oss väl till mods (utöver att följa de sex reglerna)?

 

Om vi alltså bortser från livssituationen och den egna konstitutionen, finns det nog i grunden bara två sätt:

 

1. Stimulans

2. Tankestyrning

 

Stimulans i form av att göra något trevligt, ta ett glas vin, ordna omkring sig, planera för en resa osv. är humörhöjande för nästan alla. Man får se upp lite med det där glaset vin (och andra droger förstås), men annars är det inget konstigt. Var och en får hitta den stimulans som passar just honom eller henne.

 

Tankestyrning är mera ovanligt, men för många effektivare än stimulans. Ett självklart men bra sätt att höja sin sinnesstämning är att leda tankarna till det som är positivt och gott. Att tänka på någon trevlig händelse, något intressant som ska ske eller något som känns skönt. Att styra sina tankar till det som är bra, går bra eller känns bra.

 

Jag tror att tankestyrning fungerar bäst om man skriver till sig själv ibland. Då får man ordning. Och man kan inte lura sig själv. För när man läser orden ser man direkt om de är ärliga, och det måste de vara om det ska fungera.

 

En vetenskaplig undersökning för några år sedan visade att personer som skrev ”positiv dagbok” i form av tre bra saker som hade hänt under dagen var betydligt lyckligare än en kontrollgrupp som inte skrev någon sådan dagbok (se Johan Norberg: Den eviga matchen om lyckan).

 

Och så är det faktiskt. Att skriva ner något positivt varje dag hjälper livet på traven.

 

Och tänk vilken skillnad det är mellan att känna sig glad, lycklig och tillfreds jämfört med att känna sig ledsen, nedslagen och likgiltig.