En broder mer, Översättningar, Söndagsbetraktelser, Språkets rytm, Steven Hartman, Stig Dagerman, Svenska

Söndagsbetraktelse nr 113

av Göran Lambertz
Publicerad söndag 23 juli 2017

Jag råkade få syn på den här dikten av Stig Dagerman och tänkte, att klokare och vackrare kan man nog inte skriva:

 

Jorden kan du inte göra om, stilla din häftiga själ.

Endast en sak kan du göra, en annan människa väl.

Men detta är redan så mycket, att själva stjärnorna ler.

En hungrande människa mindre betyder en broder mer.

 

En sådan dikt borde ju vara tillgänglig för alla. Så jag letade på nätet efter en översättning till engelska. Men jag hittade ingen och bestämde mig för att försöka själv. Det var svårt, för jag är helt ovan vid sådant. Och framför allt: jag kunde förstå en svårighet som översättare har, nämligen att fånga en rytm som är både språkets och författarens egen.

 

Utifrån de enda förutsättningarna att betydelsen måste vara väsentligen densamma och att rimmen måste sitta, kunde jag efter en stund komma fram till det här:

 

You cannot change the world, so calm down if you could.

There´s one thing you can do, another person good.

And this is yet so much, that all the stars will shine.

One hungry person less is one more friend in line.

 

Även om jag är hyggligt nöjd med den, kan alla se att Stig Dagermans rytm har gått förlorad. Läser man hans dikt långsamt kan man höra hur den liksom sjunger. Ja, man kan till och med förstå det som engelsmän och amerikaner ibland säger (och som jag aldrig riktigt begripit förut), att det svenska språket ”is like singing”.

 

 

PS

 

Lite senare hittade jag faktiskt en översättning till engelska, av Steven Hartman. Den lyder:

 

No one can reinvent the world, quiet your hurricane soul.

A hand outheld may be all you can offer, to help make a broken man whole.

But this my friend is more than enough, a star´s steady smile through the rain.

One less human heart bound to hunger, is a sister or brother we gain.