Gunnar Wall, Kerstin Skarp, Konspiration, Olof Palme, Palmemordet, Palmeutredningen, Söndagsbetraktelser, Stay behind

Söndagsbetraktelse nr 117

av Göran Lambertz
Publicerad söndag 20 augusti 2017

Gör det något att Palmemordet inte är uppklarat?

 

De flesta som är ordentligt pålästa tror numera att det låg en konspiration bakom. Och då pekar de på bl.a. dessa omständigheter:

 

1. Det gjordes en mängd observationer av walkie-talkies i närheten av mordplatsen som inte har fått någon förklaring och som länge har förringats och/eller bortförklarats av Palmeutredningen. Veterligen har inte en enda av de personer som talade i walkie-talkie trätt fram.

 

2. Det finns åtminstone fyra vittnesmål om att personer försökte rekrytera någon för att mörda Palme. Tre av de fyra personer som ville hitta en mördare är namngivna, och en av dem lever än i dag. Ändå tycks vittnesmålen inte ha följts upp av Palmeutredningen på ett tillfredsställande sätt.

 

3. Palmes överklagande i Harvard-ärendet försvann spårlöst från länsrätten samma dag som mordet skedde. Handlingen stals och uppgiften raderades i diariet. Denna händelse tycks inte ha utretts på ett godtagbart sätt.

 

4. Det finns åtminstone tre vittnesmål från mordplatsen som tyder på att Olof Palme talade med mördaren före mordet. Det kan i så fall tala för att han lurades in i en fälla.

 

5. Det finns flera vittnesmål om möten m.m. strax före mordet där ett attentat mot Olof Palme diskuterades. Det fanns ett dokumenterat hat mot Palme inom vissa grupper. Enstaka poliser, militärer och andra ansåg att Palme spelade mycket högt med Sveriges säkerhet genom sina kontakter med Sovjetunionen.

 

6. Flera personer med insikter i säkerhetsfrågor har sagt att det mycket väl kan vara den hemliga organisationen Stay Behind som låg bakom mordet.

 

7. Flera vittnen säger att makarna Palmes lägenhet var övervakad just före mordet. Saken tycks inte vara ordentligt utredd.

 

Även om det kan finnas naturliga förklaringar till ett par av punkterna är tecknen, sammantaget, ovanligt tydliga. Och år 1999 fick Palmeutredningen hård kritik av den s.k. Granskningskommissionen för att omständigheterna inte hade utretts. Enligt kommissionen borde det ske snarast.

 

Har omständigheterna utretts sedan dess? När jag frågade den ansvariga åklagaren Kerstin Skarp för ca fyra år sedan blev svaret att det var hemligt.

 

Men om det nu var en konspiration som låg bakom mordet, då är det kanske bäst att vi inte får veta det? För hur ska vi kunna hantera en sådan sanning?

 

Så svaret på den inledande frågan är nog nej. Eller?

 

 

PS Läs gärna Gunnar Walls två senaste böcker om bl.a. Palmemordet, Konspiration Olof Palme från 2015 och Huvudet på en påle från 2017. Utomordentligt rafflande för den som är intresserad.