Dag Hammarskjöld, Egot, KG Hammar, Livet, Livsfilosofi, Meningen, Nuet, Resan inåt, Singleness, Söndagsbetraktelser

Söndagsbetraktelse nr 123

av Göran Lambertz
Publicerad söndag 1 oktober 2017

KG Hammar var veckans huvudperson i SVT:s serie Meningen med livet. Han har inspirerats av Dag Hammarskjöld och dennes bok Vägmärken. På frågan om vad som är meningen med livet hänvisade Hammar till Hammarskjöld och svarade så här:

 

– Det är en fråga som kan ha många svar. Men just här och nu, i dag, skulle jag säga att meningen med livet är att få det inre och det yttre att gå ihop. Att samspela med varann, så att det som jag har som en inre övertygelse återspeglas i det liv som jag lever utåt. Och detta utan att förneka rörelsen inåt, att det handlar om en ständig fördjupning. Den längsta resan är resan inåt, skriver Dag Hammarskjöld i Vägmärken. Och att låta det jag upptäcker på min resa inåt bli återspeglat i det liv jag lever utåt, i de val jag gör, där alla människor är inkluderade och allt levande på jorden.

 

KG Hammar sa ytterligare ett par saker som är centrala för honom, också med hänvisning till Dag Hammarskjöld. Ungefär så här:

 

– Det är NU som gäller. Det är nuet som ska bli meningsfullt. För detta måste du koppla bort det förflutna, men också tanken på morgondagen och hur den ska bli för att den ska bli bra. Handla utifrån nuet och att det ska vara så bra som möjligt. Det är så lätt att glida iväg och inte vara närvarande. Acceptans är ett bra ord. Så här är det, så här blev det, nu är jag här. Om jag inte är här, så är jag ingenstans.

 

– På sin resa inåt måste man tömma sig själv. För att kunna hitta sitt eget jag måste man vara alldeles öppen. Och då måste det vara tomt där inne, för annars är egot i vägen.

 

Vad betyder det här egentligen? Är det bara ord, eller kan det tillämpas av oss vanliga människor?

 

Visst kan det tillämpas. Men det är svårt. Och allra svårast är nog det sista, att inte låta egot komma i vägen. Hur många av oss klarar det? Inte många. Men även om vi inte klarar det, kan de flesta av oss förstå att det nog egentligen är så vi bör vara. Och då kan vi sträva dit.

 

Om vi vill göra det, då är alltså meningen med livet enligt KG Hammar tvåfaldig. Den är att skaffa sig en inre övertygelse som man ständigt söker fördjupa. Och den är att leva efter denna övertygelse, så att den återspeglas i det liv man lever och de livsval man gör.

 

Hammar avslöjar också något om sin egen inre övertygelse, som nog också var Hammarskjölds, när han avslutar sin formulering av ”meningen med livet” med orden ”där alla människor är inkluderade och allt levande på jorden”.

 

Utifrån detta skulle man kunna formulera en ganska god livsfilosofi, och göra det så att den är någorlunda praktiskt hanterbar:

 

– Om man vill fördjupa sin förståelse för vad som är viktigt i det egna livet, då ska man sträva efter att lägga undan sitt ego (”tömma sig”). Med en sådan strävan ligger övertygelsen nära att det viktigaste i livet är att efter bästa förmåga finnas för andra på ett så gott och fruktbart sätt som möjligt. Utifrån den övertygelsen kan man sedan göra sina livsval. Det innebär att man bör använda sina kunskaper och färdigheter till att hjälpa eller stödja andra, och till att bidra till det allmänna bästa. Och man ska inte vänta, och inte se tillbaka. Man ska göra det nu.

 

Det är bara att sätta igång.