Dagsplanering, Förebilder, KBT, Lycka, Lyckoregler, Mentor, Negativa känslor, Oro, Ryan Holiday, Stoikerna

Söndagsbetraktelse nr 137

av Göran Lambertz
Publicerad söndag 7 januari 2018

Hur ska man leva lycklig, det är en evig fråga. Häromdagen snubblade jag över en text som jag gillade, och jag bestämde mig för att dela med mig av det viktigaste i den.

 

Här följer därför sex ”lyckoregler” med kommentarer. Det är som sagt inte mitt eget tänkande utan ett slags sammanfattning av en sammanfattning (som jag hittade genom New York Times) av Ryan Holidays sammanfattning av stoikernas syn på saken. (Ryan Holiday är författare till bl.a. böckerna The Obstacle is the Way, Ego is the Enemy och The Daily Stoic: 366 Meditations on Wisdom, Perseverance and the Art of Living.) Hela texten finns här: https://www.bakadesuyo.com/2016/09/ancient-wisdom/

 

Sex regler alltså:

 

1. Om du blir bedrövad eller arg så är det inte händelserna som gör det, utan din uppfattning om dem

 

Stoikerna betonar att det är skillnad mellan att säga ”det här hände mig” och att säga ”det här hände mig och det är illa”. Om man stannar vid det första är man mycket mer motståndskraftig, och bättre på att göra något bra av det som händer. Kognitiv beteendeterapi (KBT) bygger delvis på denna skillnad.

 

Exempel: Du är bedrövad om du har blivit övergiven av en person, men kanske inte om din uppfattning är att du egentligen mår bäst utan personen. Du är bedrövad om du har förlorat jobbet, men inte nödvändigtvis om du tror att det ändå var dags att söka sig bort. Du är arg på en person som inte hjälpte dig, men kanske inte om du förstår att det inte alls handlade om dig utan om en brist hos personen.

 

Så när man får negativa känslor bör man fråga sig vilken händelse som orsakade dem och vilken uppfattning man har om händelsen. Och sedan bör man fråga sig om uppfattningen är rationell. Ofta är den inte det. Då kan man revidera sin uppfattning, och på så sätt ibland bli av med de negativa känslorna.

 

2. Om oro: gör något åt det som du kan, ignorera resten

 

Om man oroar sig för att något ska hända, så bör man fråga om man kan göra något åt saken. Om man kan göra något, ska man göra det. Om man inte kan göra något, så kan man det inte. Att oroa sig för att något ska hända skapar stress och negativitet i onödan.

 

Stoikerna säger: Om du kan skilja mellan det som du kan ändra och det som du inte kan ändra, kommer du att var lyckligare. Men du kommer också att vara mycket mer produktiv och effektiv.

 

3. Acceptera fakta, men var inte passiv

 

Stoikerna: Kasta inte bort någon energi på att bekämpa det som du ändå inte kan göra något åt, acceptera det och se vad du kan göra med det.

 

När saker inte går som man vill, bör man acceptera fakta. Sedan bör man fråga sig om man kan göra något vettigt utifrån hur det ligger till. Och sedan göra det. Om man inte kan göra något, bör man fråga sig om den uppfattning man har om saken är rationell (jfr punkt 1), eller om man kanske inte behöver ha några negativa känslor om saken.

 

4. Välj "vems barn du vill vara"

 

Man kan inte välja sina föräldrar, men man kan välja ”vems barn man vill vara” i betydelsen ”vem man vill vara som” eller ”vems exempel man vill följa”. Man börjar med att välja en person att ha som förebild. När man ställs inför ett problem frågar man sig sedan hur man tror att förebilden skulle ha gjort. Det ger ofta kraftfull ledning.

 

Om man har möjlighet att få en mentor som ibland kan fungera som förebild, bör man ta den chansen.

 

5. Genomför en morgon- och kvällsritual

 

Varje morgon bör man sätta sig ner en kort stund och förbereda dagen, fundera över vad som ska hända och vem man kommer att möta. Om man kan vänta sig möten med någon negativ laddning bör man göra sig medveten om att man inte har anledning att ta personligt det som i grunden handlar om andras människors negativa egenskaper. Att människor handlar som de gör beror ofta på något som har med dem själva att göra. Försök vara förlåtande inför det.

 

På kvällen bör man reflektera över vad som har hänt under dagen, och vad som kan förbättras.

 

”Så länge du lever, fortsätt lära dig att leva.”

 

6. Styr dina tankar till det som du har

 

Man bör inte koncentrera sig på sådant som man inte har. Utan räkna de välsignelser som man faktiskt äger och fundera över hur mycket man skulle önska dem om man inte hade dem. Som partnern, barnen, hemmet, jobbet, intresset eller ett kärt föremål.

 

”Du behöver egentligen inte den där nya fina saken för att kunna le. Uppskatta i stället alla fina saker som du redan har och som inte är så nya.”