FN, Hammarskjöld, Söndagsbetraktelser

Söndagsbetraktelse nr 17

av Göran Lambertz
Publicerad söndag 20 september 2015

Varför vägrar USA lämna ut den dokumentation man har om Dag Hammarskjölds död?

 

I fredags var det 54 år sedan Dag Hammarskjöld omkom i en flygplanskrasch i dåvarande Nordrhodesia, nuvarande Zambia. Planet var på väg in för landning på Ndolas flygplats när det plötsligt försvann och strax senare hittades störtat på marken. Tre utredningar gjordes på kort tid, två rhodesiska och en FN-ledd. Den andra och största rhodesiska utredningen kom fram till att det måste ha varit fråga om ett pilotfel. Enligt FN-utredningen kunde det inte klarläggas om kraschen berodde på pilotfel, materialfel eller en attack.

 

Hammarskjöld var på väg för att medla i konflikten i Kongo, som just hade fått sin självständighet från Belgien. Nästan omedelbart efter självständigheten hade regionen Katanga brutit sig ut och utropat en egen stat under ledning av Moise Tschombe. Katanga hade en mycket stor del av Kongos naturtillgångar och ungefär 80 % av exportinkomsterna. Det ansågs allmänt att utbrytningen var ett exempel på att de europeiska kolonialmakterna försökte behålla greppet om en del av Afrikas rikedomar. Belgiska trupper dröjde sig kvar i Katanga, och det var till stor del belgiska och brittiska gruvintressen som finansierade försvaret av utbrytarstaten. Även amerikanska intressen var inblandade.

 

Misstankar om att Hammarskjöld hade fallit offer för ett väpnat angrepp mot planet har förekommit i alla år, men inget hände som kunde klarlägga vad som hade inträffat. Förrän efter 50 år.

 

År 2011 kom den brittiska historikern och författaren Susan Williams ut med boken ”Who killed Hammarskjöld?”. Hon presenterade åtskilliga indicier för att planet hade skjutits ner, bl.a. ett vittnesmål från en Charles Southall vid amerikanska NSA. Southall berättade att han vid tidpunkten för kraschen hade hört en röst som han uppfattade kom från en stridspilot som sköt ner Hammarskjölds plan. Så här lät det enligt Southall:

 

”Jag ser ett transportflygplan som kommer på låg höjd. Alla ljusen är tända. Jag går ner för att jaga det. Ja, det är Transairs DC-6:a. Det är planet!”

 

Efter en stund hördes eldgivning, och sedan samma pilots något upphetsade kommentar: ”Jag har träffat den. Det är eldslågor. Den går ner. Den kraschar!”

 

I en undersökning som gjordes av bl.a. svensken Göran Björkdahl berättade tolv afrikanska vittnen att de hade sett planet flyga in mot Ndolas flygplats. Flera av dem sa att de såg ett mindre plan följa efter det stora. Och så blev det en explosion i luften innan det stora planet försvann.

 

Efter initiativ av bl.a. förre ärkebiskopen KG Hammar tillsattes en internationell kommission för att undersöka om det fanns anledning för FN att återuppta sin 50 år gamla utredning om Dag Hammarskjölds död. Kommissionen, där bl.a. FN:s tidigare rättschef Hans Corell ingick, undersökte bl.a. om det fanns någon dokumentation av radiotrafik från den aktuella natten som handlade om ett flygplan som besköt ett annat, eller om ett plan som närmade sig Ndola.

 

Amerikanska NSA svarade, ganska sensationellt, att man hade information om tre sådana dokument. Ett av dessa hade NSA inte tillgång till, men de övriga hade man. Dessa var dock hemliga med hänsyn till amerikanska säkerhetsintressen. De kunde därför inte lämnas ut.

 

Kommissionen presenterade sin rapport för FN:s generalsekreterare i september 2013. Man rekommenderade att generalförsamlingen skulle vända sig till amerikanska myndigheter för att få ut de båda dokumenten och därefter ta ställning till om FN-utredningen skulle återupptas.

 

Ett år senare, i december 2014, beslöt FN:s generalförsamling enhälligt på förslag av 20 länder, däribland Sverige, att tillsätta en expertpanel med uppgift bl.a. att stärka utredningen ytterligare. Samtidigt uppmanades alla medlemsstater att offentliggöra all relevant dokumentation som man hade om händelsen i september 1961.

 

Expertpanelen, bestående av tre personer, lämnade sin rapport till generalsekreteraren i juni 2015. Man hade inte lyckats få ut några hemliga dokument, men hade utvidgat utredningen med bl.a. ytterligare vittnesförhör i Ndola.

 

Generalsekreteraren, Ban Ki-moon, föreslog i en skrivelse i juli generalförsamlingen att fortsätta utredningsarbetet och att på nytt uppmana berörda stater – bl.a. USA, England och Belgien – att lämna ut den hemligstämplade dokumentation om kraschen som man hade tillgång till.

 

Vad är det för dokumentation som är så hemlig nu, 54 år senare, att den inte kan lämnas ut till FN på grund av de berörda ländernas nationella säkerhet?

 

-------

 

Ovanstående text är i sina huvuddelar ett sammandrag av kapitel 2 i Gunnar Walls nyutkomna bok ”Konspiration Olof Palme”, där författaren ser möjliga kopplingar mellan Dag Hammarskjölds död och mordet på den svenske statsministern. Det är bl.a. möjligt att det s.k. Stay Behind-nätet kan förknippas med båda händelserna.