Argument, Diskussioner, Förhållningssätt, Relevans, Söndagsbetraktelser

Söndagsbetraktelse nr 275

av Göran Lambertz
Publicerad söndag 30 augusti 2020

När man deltar i en diskussion kan man ibland slås av den stora spännvidden mellan de bästa argumenten och de sämsta. Men också av den stora skillnaden mellan olika förhållningssätt. Den ene avfärdar alla argument som utmanar den egna uppfattningen. Den andre lyssnar och prövar, letar motargument och väger. Den tredje håller med de övriga så gott som möjligt, jämkar och försöker medla.

 

De senaste månaderna har jag deltagit i offentliga diskussioner om bl.a. läkarassisterat döende, förtal av påstådda våldtäktsmän, Quickärendet (förstås) och Palmemordet. Och med min läggning åt systematiserandet har jag förtecknat några slutsatser:

 

Fem regler om ett gott förhållningssätt i diskussioner

 

1. Försök att inte ha någon förutfattad mening till saken. Var i stället öppen och nyfiken inför alla goda argument.

 

2. Låt dig inte styras av personers auktoritet. Lyssna och försök förstå, men bilda dig en egen uppfattning baserad på sakargument. Håll på din integritet.

 

3. Utnyttja inte din egen personliga auktoritet eller position.

 

4. Använd enbart relevanta argument. Ansträng dig att inte missförstå.

 

5. Var uppmärksam på andras brott mot 1–4, men bryt ändå inte själv mot dessa regler.

 

Det bryts mot framför allt p. 1 och p. 4.