Disciplin, Koncentrationsförmåga, Lycka, Missbruk, Självkontroll, Självuppskattning, Söndagsbetraktelser

Söndagsbetraktelse nr 321

av Göran Lambertz
Publicerad söndag 25 juli 2021


Låt mig förmedla (ytterligare) en viktig lärdom som jag fick från Steven Pinkers bok The better angels of our nature (jfr mitt inlägg på FB den 17 juli):

En vetenskaplig studie 2004 om betydelsen av god självkontroll undersökte bl.a. en grupp universitetsstudenters förmåga att motstå frestelser, koncentrationsförmåga, benägenhet att tappa humöret, benägenhet att låta känslorna ta överhand, förmåga att bevara förtroenden, förmåga att tänka först och handla sedan, arbetsdisciplin, förmåga att passa tider och några liknande kriterier.

Det visade sig att de försökspersoner som uppvisade god självkontroll bl.a. fick bättre betyg, åt mer regelbundet och bättre, hade bättre kontroll på sin alkoholkonsumtion, hade mindre psykosomatisk eller svårdefinierad smärta, mer sällan kände sig deppiga, var mindre oroliga, hade högre självuppskattning, hade bättre relationer och kände mindre skam – än personer med dålig självkontroll.

Ganska lärorikt – och kanske lite oväntat. Jag ska bli bättre. Från och med i morgon.