Förtal, Hets mot folkgrupp, Koranbränning, Koranen, Lagändring, Motivering, Nato, Respekt, Turkiet, Yttrandefrihet

Söndagsbetraktelse nr 400

av Göran Lambertz
Publicerad söndag 29 januari 2023

Låt oss bena upp den något komplicerade frågan om koranbränningen, Natoansökan, förhållandet till Turkiet och protesterna i den muslimska världen i övrigt. Plockar man isär den är saken i grunden ganska enkel. Den enda svåra frågan är om lagen bör ändras.

1. Vad man än tror och tycker ska man visa människor respekt så länge de inte har gjort något så allvarligt att de inte förtjänar det.

2. Därför är det utan minsta tvekan fel att bränna Koranen. Det är oerhört kränkande, provocerande och respektlöst. Det sår hat och skapar fiendskap i världen.

3. Yttrandefriheten är enormt viktig i ett fritt samhälle. Den bör inte begränsas mer än när de motstående intressena är mycket starka, som vid spioneri, hot, hets mot folkgrupp, förtal och andra mycket allvarliga brott som begås (eller kan begås) genom yttranden.

4. Koranbränning är på gränsen till vad som bör vara tillåtet. Det ligger mycket nära hets mot folkgrupp (se lagtexten nedan) och det är så allvarligt kränkande att man mycket väl skulle kunna tänka sig att förbjuda det.

5. Men i dag är det tillåtet i Sverige och många andra länder att bränna t.ex. Bibeln och Koranen. En sådan lag kan mycket väl försvaras med hänsyn till yttrandefrihetens betydelse i ett fritt samhälle.

6. Och eftersom lagen gäller och mycket väl kan försvaras bör den också försvaras. Samtidigt kan man mycket väl säga både 1) att det är oerhört upprörande att människor begår sådana provocerande och respektlösa handlingar och 2) att koranbränning är en handling som är på gränsen för vad som bör vara tillåtet.

7. Att motivera kritiken mot koranbränningen med att det är ett sabotage mot vår Nato-ansökan är dumt, för att inte säga väldigt dumt, när det är provokationen och respektlösheten mot världens muslimer som är det verkligt allvarliga.

8. Våra företrädare bör säga till Turkiet och andra som upprörs att yttrandefriheten är helt central hos oss men att det är oerhört upprörande att människor använder yttrandefriheten så.

--

Svårare är det inte.

Men jo, det är det faktiskt ändå, nämligen om man tar med frågan om en lagändring i diskussionen. För man skulle mycket väl kunna tänka sig att utvidga bestämmelsen om hets mot folkgrupp till koranbränningar och liknande hets mot religioner och deras trosbekännare.
--
En sådan utvidgning skulle kunna göras genom en ganska liten lagändring som ger lag-stiftaren möjlighet att skriva nya motiv till bestämmelsen om hets mot folkgrupp, t.ex. så här (det nya i fetstil):

”Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller annan trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.”

--

För min del lutar jag åt att en sådan lagändring bör göras så att koranbränningar och liknande blir förbjudna. Inte för att blidka Turkiet och hjälpa vår Natoansökan förstås, utan helt enkelt för att det motstående intresset av att inte så hat och fiendskap är mycket starkt.

Copyright © 2015-2024 Göran Lambertz