Afghanistan, Brasilien, Colombia, Demokratin, Egypten, Eritrea, Folkrätt, Haiti, Hot, Institute for Cultural Diplomacy, Iran, Kosovo, Libyen, Mexiko, Myanmar, Rättsstaten, Ryssland, Somalia, Söndagsbetraktelser, Taiwan, Ukraina, USA, Venezuela

Söndagsbetraktelse nr 403

av Göran Lambertz
Publicerad söndag 19 februari 2023

Jag är i Berlin, bl.a. för att delta i en konferens om de växande hoten mot demokratin i olika länder i världen. Den anordnas av en organisation som heter Institute for Cultural Diplomacy (ICD), vars arbete främst går ut på att skapa bättre relationer mellan folken i världen genom kunskap, förståelse och möten.

Här talar många personer som begriper saker mycket bättre än jag. Men jag råkar vara en av de få juristerna och har därför pratat från ett juridiskt perspektiv om möjligheterna att skydda demokratin, främst genom en stark och välfungerande rättsstat.

Om vi delar in hoten mot demokratin i sex huvudsakliga sådana kan en fungerande rättsstat skydda demokratin mot vissa, men inte särskilt bra mot andra. Ungefär så här:

”Kriminalitetshotet” (bl.a. Haiti och Mexiko) – rättsstaten kan ge viktigt skydd
”Kupphotet” (bl.a. Myanmar och Egypten) – svårt för rättsstaten att erbjuda skydd
”Upplösningshotet” (bl.a. Libyen och Somalia) – rättsstaten kan ge viktigt skydd
”Externa hot” (bl.a. Ukraina och Taiwan) – rättsstaten ger nästan inget skydd
”Hot genom förtryck” (bl.a. Ryssland och Iran) – rättsstaten kan spela en viktig roll
”Fuskhotet” (bl.a. USA och Brasilien) – rättsstaten är mycket viktig för skyddet

Min första slutsats är att världssamfundet bör känna ett större ansvar för sårbara stater än som sker i dag, bl.a. genom att erbjuda dem effektiv hjälp för att stärka de nationella rättssystemen.

Den andra slutsatsen är att vi på flera sätt bör stärka det internationella rättssystemet.

Jag bifogar mitt manus om någon skulle ha intresse av att läsa: Rule of Law and threats to Democracy 220218