Dagens Nyheter, Demonstrationsfrihet, Hets mot folkgrupp, Koranbränning, Koranen, Nato, Ordningslagen, Yttrandefrihet

Söndagsbetraktelse nr 410

av Göran Lambertz
Publicerad söndag 9 april 2023


I sin ledare på lördagen har Dagens Nyheter fel beträffande inte bara en lagbestämmelse, utan två. Dessutom är jag säker på att man har fel när det gäller människors syn på saken. Vi tar en sak i taget.

1. Det första felet är att DN tror att koranbränningarna skyddas av yttrandefriheten och därför är lagliga. Så har de flesta trott, men det är fel. Jag har skrivit om det i Söndagsbetraktelse nr 402 och senare i Upsala Nya Tidning (UNT 230221 om koranbränning). Nu har jag också skrivit om det i en längre artikel i Svensk Juristtidning under rubriken Bränna Koranen är hets mot folkgrupp. Artikeln publicerades i förrgår, se SvJT 2023 s. xxx slutlig.

Att bränna Koranen skyddas alltså, vad än DN och många andra tror, med stor sannolikhet inte av yttrandefriheten. Att bränna Koranen är i stället straffbart.

2. Det andra felet är att DN, liksom många andra, inte förstår vad förvaltningsdomstolarna tar ställning till när de ändrar polisens beslut och ger tillstånd till demonstrationer där en Koran ska brännas. DN tror att förvaltningsdomstolarnas avgöranden innebär att de säger att koranbränningar är tillåtna. Men det gör de inte, det är inte den saken de bedömer.

Den bestämmelse som polisen och förvaltningsdomstolarna tvistar om (2 kap. 10 § ordningslagen) lyder så här: ”Tillstånd till en allmän sammankomst får vägras endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten […].” Att det eventuellt kommer att begås brott vid demonstrationen spelar i sig ingen roll. Endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten kan tillstånd vägras.

Här kan juridiken kännas obegriplig, men den är samtidigt glasklar. Demonstrationsfriheten har ett så starkt skydd att man enligt lagen ska få tillstånd att demonstrera även om brott kommer att inträffa. I så fall ska brotten beivras, men demonstrationen som sådan tillåts.

Konstigt? Ja, kanske, men det är den ståndpunkt som riksdagen har intagit.

3. Det tredje felet gör DN när man skriver så här: ”en ny Ipsos-mätning […] visar att […] bränna religiösa skrifter tycker de flesta ska förbjudas. Just det som använts mot oss i Natoprocessen. Det går att ana ett slags pragmatism: minskad yttrandefrihet i dag i utbyte mot bättre skydd av landets säkerhet i morgon, när vi kan följa efter Finland in i Nato.”

DN ”anar” alltså att anledningen till att människor anser att det ska vara förbjudet att bränna religiösa skrifter är att man vill begränsa vår yttrandefrihet för att vi ska kunna komma med i Nato.

Jag tror att människor är mycket klokare än så. Jag vill nog hävda att DN:s ”aning” är direkt dum.

Copyright © 2015-2024 Göran Lambertz