De sexton första halvårsvisa betraktelserna 2016 – 2023

av Göran Lambertz, den 2 juli 2023

Här är en länk till ett pdf-dokument med de sexton betraktelserna:

De sexton första nyårs- och halvårsbetraktelserna 2016-23

Detta är ett extramaterial till boken Quickologi.