Brottsutredningar, Drivkrafter, Extrabetraktelser, Glädjeämnen, Rättssäkerhet, Skadeståndsmål, Slutskrift, Svea hovrätt

Extrabetraktelse med slutskrift

av Göran Lambertz
Publicerad onsdag 21 december 2022

5 Slutskrift 221221

Jag skrev häromdagen (Söndagsbetraktelse nr 392) att jag ibland använder mig av två listor när jag behöver göra något för att bli av med det motstånd inför dagen som ibland kan komma på morgnarna. Och faktum är att mitt mål mot staten nu har smugit sin in på båda dessa listor.

Det är lite märkligt hur något som var jobbigt som sjutton (att jag blev häktad i mars 2021 misstänkt för våldtäkt) kan utveckla sig till inte bara en drivkraft utan faktiskt också ett glädjeämne. Det känns numera otroligt inspirerande att använda min egen erfarenhet av ett haltande rättsväsende för att försöka få till en rejäl förbättring.

Här bifogar jag den s.k. slutskrift till Svea hovrätt som jag har skickat in i dag onsdag (se länken högst upp). Någon kanske kan vara intresserad.

Hovrättens prövning dröjer nog ytterligare någon tid. Jag hoppas det slås fast där att åklagaren brast rejält i sina skyldigheter när det gäller objektivitet och noggrannhet. Och att det klarläggs att polis och åklagare måste skärpa sig ordentligt för att inte objektiviteten och rättssäkerheten ofta ska vara en chimär.

I hemlighet kan jag tycka att det vore bäst om jag förlorade målet i hovrätten. För detta mål innehåller så pass intressanta principfrågor att det bör vara Högsta domstolen som slår fast vad som ska gälla.